Get2sport

Holbæk B&I samarbejder med DIF/Get2sport og UngHolbæk, hvor formålet med samarbejdet er, at give flere børn og unge fra de boligsociale områder mulighed for at være tilknyttet lokale idrætsforeninger. Dette for at styrke trivsel, relationer og skolegang.

I samarbejde med UngHolbæk og Helhedsplanen i Holbæk kommune laves der aktiviteter i boligområderne ”satellittræning” for at skabe kendskab til sporten og relation til Holbæk B&I.

Der arbejdes på ”den gode modtagelse” og fastholdelse af medlemmer i Holbæk B&I. Der arbejdes tilmed på fastholdelse og udvikling af frivillige i foreningerne, eftersom disse er grundsten for børn og unges mulighed for at dyrke idræt i foreningsregi.

I projektet samarbejdes der tæt med de boligsociale teams i Ladegårdsparken og Vangkvarteret, samt de lokale ungdomsklubber (4300 Agervang og LD Klubben) og SSP. 

Projektet er finansieret af Satspuljemidler og NordeaFonden via DIF - og med kommunal medfinansiering.

Marie Haregaard Mikkelsen er tilknyttet projektet som fuldtidsmedarbejder og i HB&I regi er Asger Madsen ansat på deltid.

Marie kan kontaktes på marmk@holb.dk

Asger Madsen kan kontaktes på am@hbi.dk eller telefon 20 83 23 45