Alkohol- og rygepolitik

Alkoholpolitik:

Når der trænes, må klubbens ledere, trænere, spillere og forældre ikke drikke alkohol på træningsbanerne.

Under afvikling af ungdomskampe (til og med U19) må klubbens ledere, trænere, spillere og forældre ikke drikke alkohol på sidelinjen.

Ved arrangementer med deltagelse af ungdomsspillere (til og med U19) i klubhuset, under fodboldrejser og ved deltagelse i stævner gælder det, at der ikke må købes og nydes alkohol.

------------------------------------------------

Rygepolitik: 

Der må ikke ryges under træning, og der henstilles til, at der ikke ryges under kampe.

Klubhus og omklædningsrum er røgfrie.

Ved arrangementer med deltagelse af ungdomsspillere (til og med U19) i klubhuset, under fodboldrejser og ved deltagelse i stævner gælder HB&I´s rygepolitik.

-----------------------------------------------

HB&I forventer, at alle med tilknytning til klubben har et fælles ansvar for at klubbens alkohol- og rygepolitik efterleves.