Endelig Generalforsamling

23. marts 2022 - skrevet af Andreas Lassen - kategori: Klubnyt

På en Tirsdag aften her få dage før seniorholdets første kamp blev der afholdt Generalforsamling.

 

Lousie Sjørslev, Tom Foght og Jakob Andersen havde meldt ud at de ikke ville genopstille til bestyrelsen grundet manglende tid. Jakob Andersen blev dog valgt som ordstyrer og vil stadig være aktiv i klubben blot ikke i bestyrelsen.

 

Der var en række afbud fra Morten Rutkjær, Steen Gleie og desværre måtte Anders Lund melde fra grundet sygdom. Derfor tog Formand Kim Stroustrup over ved oversigten på økonomien og Martin Hartmann der fortalte om de sportslige ambitioner, håb og forventninger.

 

I formandens beretning blev der talt om det nye klubhus som vi håber vi kan rykke ind til August. Starten på E-sport som skal være med til at bibeholde spillere i klubben på tværs af årgange, dette bliver gjort under kyndig vejledning fra DBU. Formanden fortalte yderligere om forbedringerne på stadion: Speakerboks og vindbrydere i siderne.

Der blev talt om glæden ved det stærke arbejde der foregår i pigeafdelingen, som vokser og bliver stærkere.

Formanden lagde specielt vægt på det hårde arbejde klubben ligger i at støtte socialt arbejde. Igennem vores samarbejde med Get2sport, Fodbold for Fremtiden og Ombold. Bestyrelsen ser det som en vigtig ting at klubben kan deltage i det. Men udtrykte flere gange ærgelse over at kommunen ikke kunne hjælpe til med støtten i de projekter, som HB&I selv finder frivillige og materialer til.

Der blev samtidig talt om sponsorarbejdet, hvor bestyrelsen ønsker at klubben gør mere for vores sponsorer. At klubben skal kunne være mere for vores sponsorer og at vi ikke kun skal være der den dag der skal hentes penge. Men at sponsorerne skal kunne mærke det fællesskab og den synlighed de får som en del af HB&I familien.

Der blev også udtrykt ønske om at deltage i flere sociale arrangementer og events, så som bierfesten nu her hvor vi er kommet lidt videre fra Corona.

 

Martin Hartmann tog herefter over for at tale om det sportslige. Klubben har ambitionen at rykke op så hurtigt som muligt og tror på det. Omend det virker tæt på umuligt i denne sæson og der derfor sigtes efter oprykning i 2023.

Martin udtrykte begejstring for det arbejde som Steen Gleie har lagt i ansøgningerne til Stjerne 2 i DBU's licens system. Man tror og håber man kan få den opgradering. Men Hartmann lagde også vægt på at det handler om økonomi og meget af licens arbejdet består i at finde de rescourcer og penge der skal til for at opfylde kravene fra DBU.

Generelt fortalte Martin om ansættelserne her i det nye år på talent og elite området, som har skabt et stærkt samarbejde hurtigt og flot.

 

Kim Stroustrup trådte som sagt ind som reserve for Anders Lund og gik økonomien igennem hvor at man stadig træder forsigtigt efter de store påvirkninger Corona har haft på regnskaberne. Det blev til et mindre overskud i år.

 

Så stod den på valg til bestyrelsen, det foregik i godt humør, der blev rækt hænder op fra tidligere formand Anders Kloppenborg og Allan Bachmann som forventes at fortsætte det stærke arbejde han har lagt i breddefodbolden nu bare også på bestyrelsesniveau.

 

Der skulle også uddeles Henry Nedergaards mindepokal. Den gik i år til to mennesker:

Ole Ørnstrup som har været aktiv i klubben i mange år som bla. administrativ holdleder.

Jean Marc som år efter år står på banerne som træner og aldrig er bleg for at hjælpe til når det kræves.

 

På det der blev en ganske kort generalforsamling, i godt humør og med masser af fine indspark afsluttede formanden med at sige 

Det vigtigste er, at vi har fået kontinuitet, vi har sat en masse ting i gang. Vi er enige om, hvad vej vi skal gå, og så prøver vi nu at få det til at hænge sammen. Og vedrørende økonomien, tager vi det alvorligt, og det er dét, der styrer alle vores handlinger. Vi er ikke i en situation, hvor vi kan spare penge op. Men jeg er meget tilfreds med, at vi i et år med corona har kunnet komme hjem med et positivt resultat.

 

Foto: Laila Versemann