Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i HB&I 2022

8. marts 2022 - skrevet af Andreas Lassen - kategori: Klubnyt

Der indkaldelse hermed til Ordinær generalforsamling i Holbæk Bold & Idrætsforening tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i Sportsbyen, lokale VIP 1. 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetæller. (2-3)
  3. Formandens beretning.
  4. Beretning fra de Sportslige udvalg. / ved Sportschef - Talentchef ved Morten Rutkjær - Steen Gleie.
  5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab fra kassereren samt orientering om budget og kontingent.
  6. Indkommende forslag.
  7. (Formand – bestyrelse + suppleanter – revisor + revisor suppleant)

Valg jævnfør vedtægternes §. 6.

Ulige år:

Formand for 2 år – Bestyrelsesmedlem for 2 år – Bestyrelsesmedlem for 2 år – (Bestyrelsesmedlem for 2 år)

 

* Lige år:

Bestyrelsesmedlem for 2 år – Bestyrelsesmedlem for 2 år – Bestyrelsesmedlem for 2 år.

Louise Sjørslev: Genopstiller ikke

Jakob Andersen: Genopstiller ikke

Tom Foght: Genopstiller ikke

 

*Hvert år:

Suppleant for 1 år – Suppleant for 1 år – Revisor for 1 år – Revisor suppleant for 1 år.

 

*Forslag til generalforsamlingens dagsorden herunder personvalg, indsendes til formanden senest 8 dage før afholdelsen.