Afvisning af ekstraord generalforsamling

23. november 2022 - skrevet af Andreas Lassen - kategori: Klubnyt

Der bliver ingen ekstraordinær generalforsamling den 29. november

På grundlag af en advokat vurdering aflyses den i Nordvestnyt af den 21. november 2022 annoncerede ekstraordinære generalforsamling, som ikke er lovligt indkaldt i henhold til Holbæk Bold & Idrætsforenings vedtægter.

Denne meddelelse henvender sig således til alle medlemmer i HB&I, samt medlemmer af HB&I´s venner og klubbens samarbejdspartnere.

Der er flere forhold som underbygger den indhentede advokat vurdering.

For det første har den gruppe, som er talsmænd for stillerne ikke efterkommet HB&I´s bestyrelse anmodning om at modtage de originale dokumenter. HB&I´s bestyrelse har modtaget usammenhængende kopier via mail´s

For det andet har gruppen misfortolket bestemmelsen i HB&I´s vedtægter om hvem der kan underskrive på vegne af et medlem og det kan på det foreliggende grundlag ikke med sikkerhed konstateres, om der er de nødvendige 50 gyldige medlemmers underskrift. Der er rigtig mange, som har underskrevet både to og tre gange!

For det tredje så har gruppen også misfortolket hvem der kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Det kan alene den lovligt valgte bestyrelse i Holbæk Bold & Idrætsforening via foreningens hjemmeside og i den lokale dagspresse. Begge dele skal være opfyldt, og det er det i sagens natur ikke.

Men uanset dette, så har bestyrelsen naturligvis taget henvendelsen yderst alvorlig, og bestyrelsen tog da også straks initiativ til at indgå i dialog hvilket i øvrigt er meldt ud på foreningens hjemmeside.

Efter en noget hektisk og emotionel uge – så kan fokus igen blive på det sportslige og kammeratskaberne i HB&I – det er jo trods alt derfor vi har en berettigelse som forening – og husk at det skal ingen forhindre.

Bestyrelsen arbejder på i løbet af kort tid, at indkalde alle medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling hvor klubbens bestyrelse vil give en faktuel status og åbne dialog om mulighederne fremad til det bedste for alle medlemmer af Holbæk Bold & Idrætsforening.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HB&I