Praktiske informationer om aftenens generalforsamling

3. marts 2021 - skrevet af Mads Munkholm - kategori: Klubnyt

Onsdag den 3. marts 2021 afholdes ordinære generalforsamling i HB&I. Generalforsamlingen afholdes online.

Onsdag den 3. marts kl. 19 afholdes ordinær generalforsamling i HB&I. Grundet det nuværende forsamlingsforbud afholdes den ordinær generalforsamling den 3. marts 2021 virtuelt. Mødet vil foregå i Microsoft Teams.

Det kræver registrering for at kunne deltage, og det er vigtigt at du registrerer dig i tide. Du skal afgive en række oplysninger for at komme ind i mødet. Alle oplysninger slettes efter generalforsamlingens afholdelse, og registreringen bruges udelukkende til at verificere aktive og passive medlemmers status med klubbens medlemssystem.

Du tilmelder dig herunder - og indskrivningen er åbent fra kl. 17.00-19.00 den 3. marts 2021:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FqjqLzmwGEKSJ0iGD_KHZkTeZqIxgsFBlEzjvlrKUdxUQjhVTE5STFFMNEpVT1ZGQVlUWThEWkRIUi4u

 

Når du har registreret din deltagelse, vil du få en kvittering hvorpå du får oplyst et mødelink, som du tilgår generalforsamlingen på. Af praktiske hensyn lukker vi ”dørene” til generalforsamlingen senest kl. 19.10.

Det er en god ide at du registrerer dig i god tid før generalforsamlingen, og tilgår generalforsamlingen i god tid (dvs. tilgår mødet 5 minutter i forvejen). Du bliver derefter anvist til ”lobbyen”, hvorefter du bliver lukket ind til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive optaget, og link til optagelsen vil efterfølgende være at finde på klubbens hjemmeside i dagene umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse.

 

Hvad hvis jeg har problemer?

Hvis du oplever problemer med at komme ind i mødet eller har problemer med lyd og billede, så kan du ringe til IT-supporten på tlf. 2367 7129. Vores supportmedarbejder vil forsøge at hjælpe dig, hvis der er problemer før og under mødet. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid.

Hvad kræver det at deltage i generalforsamlingen?

Det kræver, at du har en god og stabil internetforbindelse og optimalt en computer med skærm og mikrofon. Logger du på generalforsamlingen direkte fra PC eller Mac følger du bare linket du modtog ved din registrering. Vælger du i stedet at bruge en Ipad eller mobiltelefon, skal du downloade Microsoft Teams mobilapp i god tid før mødet. Den findes til både Android og iOS.

Hvad er dagsordenen?

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Beretning fra de sportslige udvalg
  • Aflæggelse og godkendelse af regnskab fra kassereren samt orientering om budget og kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse (formand - bestyrelse + suppleanter - revisorer + revisorsuppleant)
  • Eventuelt

Formandens beretning kan læses her

Hvem er kandidater til valg?

Den endelig kandidatliste er ordstyreren i hænde, og vil blive offentliggjort på selve generalforsamlingen. Indtil videre har følgende kandidater offentliggjort deres kandidatur:

Formandskandidat: Kim Stroustrup

Bestyrelseskandidat: Martin Hartmann

Bestyrelseskandidat: Tom Foght

Bestyrelseskandidat: Jakob Andersen

Bestyrelseskandidat: Anders Lund

...

Formandskandidat: Nicolai Winther-Stokholm

Bestyrelseskandidat: Jacob Madsen

Bestyrelseskandidat: Rasmus Jægersø

Bestyrelseskandidat: Jesper Egholm Larsen

Bestyrelseskandidat: Jørgen Brodersen

Bestyrelseskandidat: Karsten Sørensen

Hvem er stemmeberettigede?

Ifølge klubbens vedtægter er man stemmeberettiget hvis man er aktivt eller passivt medlem af HB&I og er over 18 år. For aktive medlemmer under 18 år er medlemmet repræsenteret ved en forældre eller værge.

Som medlem af støtteforeningen HB&I’s Venner er man automatisk passivt medlem.

De af bestyrelsens registreret træner, assistenter, holdleder, årgangsansvarlige og udvalgsmedlemmer, som ikke har repræsentation ved en aktiv spiller under 18 år, er at betragte som "passivt" medlem.

For at være stemmeberettiget skal man have været uafbrudt medlem i minimum 1 måned forud for generalforsamlingerne.

Hvilke gode råd er der til afviklingen?

Dirigenten vil ved generalforsamlingens begyndelse orientere om, hvordan du får ordet, hvis du ønsker at sige noget. Dirigentens procedure skal respekteres, da vi vil være mange deltagere.

Som udgangspunkt vil alle deltagers mikrofon være slukket, når man ankommer til mødet. Ordstyreren vil åbne for dialog.

Det gælder for alle deltagere, at holde tungen lige i munden, da der kan opstå forsinkelser, så hav tålmodighed. Dirigenten skal ligeledes have mulighed for at orientere sig. Der kan således opstå ventetid, inden du får ordet. Mødechatten benyttes med respekt, dvs. ingen emojis, kommentarer eller spørgsmål her. Der besvares ikke spørgsmål, som stilles i chatten. Nøjagtig som ved en normal generalforsamling skal man have ”ordet/mikrofonen” tildelt, inden man får taletid tildelt. Når dirigenten giver dig ordet, bedes du præsentere dig selv.