Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HB&I den 3/3-2021

17. februar 2021 - skrevet af Mads Munkholm - kategori: Klubnyt

Holbæk Bold- & Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling d. 3. marts 2021 kl. 19.00. Den ordinære generalforsamlingen er indkaldt med 14 dages varsel, jf. vedtægter for Holbæk Bold- & Idrætsforening. Generalforsamlingen afholdes i Holbæk Sportsby, mødelokale VIP II

Den ordinære generalforsamling vil afholdes virtuelt såfremt, at de nuværende corona-restriktioner herunder forsamlingsforbud forlænges efter 28. februar 2021. HB&I kan dog med henvisning til Danmarks Idrætsforbund (DIF), udsætte afholdelsen til førstkommende mulighed, hvorefter en ny dato for afholdelse vil fremgå af klubbens hjemmeside samt dagspresse. Dette sker udelukkende, hvis der skulle kommende indkomne forslag til generalforsamlingens dagsorden.

Evt. mødelink til den ordinære generalforsamling udmeldes senest 1. marts 2021 på klubbens hjemmeside. Mødet afholdes via Microsoft Teams.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Beretning fra de sportslige udvalg
  • Aflæggelse og godkendelse af regnskab fra kassereren samt orientering om budget og kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelse (formand - bestyrelse + suppleanter - revisorer + revisorsuppleant)
  • Eventuelt

Forslag til generalforsamlingens dagsorden herunder personvalg, indsendes til formanden senest 8 dage før endelige afholdelse.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til klubbens formand Kim Stoustrup på ks@hbi.dk eller på telefon 2938 5668.