HB&I skal have ny bestyrelse

17. februar 2021 - skrevet af Mads Munkholm - kategori: Klubnyt

15 måneder efter den historiske ekstraordinære generalforsamling i HB&I i november 2019, er det nødvendigt for medlemmerne i HB&I at vælge en ny bestyrelse, når der 3. marts 2021 afholdes ordinær generalforsamling.

Baggrunden er, at en enig bestyrelse, bestående af syv bestyrelsesmedlemmer samt to tilforordnede, opfatter den nuværende situation i bestyrelsen uholdbar i forhold til et fremtidigt konstruktivt samarbejde.

Samarbejdsvanskelighederne bunder i forskellige holdninger til fremtidige visioner og strategier for HB&I, og derfor har bestyrelsen fundet det nødvendigt, at hele bestyrelsen stiller deres mandater til rådighed. Det er således alle bestyrelsesmedlemmers ønske, at der kan blive valgt en ny funktionsduelig bestyrelse - til gavn for klubbens spillere, ledere, trænere, frivillige osv.

Da den nuværende bestyrelse blev valgt ved den ekstraordinære generalforsamling i fjor var det med et ønske om, at utilfredshed i klubben skulle være historie. Der skulle ses fremad oven på en lang og opslidende spiller-/træner-/lederkonflikt i foråret 2019. Der var enighed i den nye bestyrelse om dette ønske, og bestyrelsen kan - trods samarbejdsvanskeligheder - i dag notere flere ”sejre” gennem det seneste års arbejde:

  • Udflytningen fra Borgmestergårdsvej er gået i nul efter at en velvillig sponsor har hjulpet med oprydningsudgifterne. En hjælp, som har afværget HB&I fra truende konkurs.
  • I sommer blev den såkaldt ”B/T-model” fra U13-U15 implementeret. Der er her tale om en ny motiverende træningskultur, som sigter på udvikling af den enkelte spiller.
  • Organisationen i HB&I er blevet omstruktureret med henblik på at styrke den daglige drift og træningsmiljøet i klubben.
  • Sponsorerne fastholder - trods corona-pandemien - fortsat deres sponsorater i HB&I, og flere nye sponsorer er i begyndelsen af 2021 kommet til.
  • Trods manglende ungdomslicens til de landsdækkende rækker, arbejdes der fortsat målrettet i ungdomsrækkerne med henblik på styrke talentudviklingsmiljøet i HB&I. Der er ansat ny talentchef og børnefodboldudvikler i HB&I, og det er målsætningen (og forventningen), at HB&I igen fra efteråret 2021 generhverver 2,0 stjerne i DBU’s stjernesystem.
  • Det forventede budgetunderskud på 450.000 kr., som blev præsenteret ved generalforsamlingen i februar 2020 forventes nu balanceret og med et mindre overskud.

Ovenstående positive resultater ændrer dog ikke på, at alle bestyrelsesmedlemmer i HB&I, af hensyn til et fremtidigt konstruktivt samarbejde, desværre føler det nødvendigt at bede generalforsamlingen den 3. marts 2021 tage stilling til en ny fremtidig bestyrelse.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) anbefaler i øjeblikket at afvige fra vedtægterne og vente med afholdelse af ordinære genrealforsamling indtil forsamlingsforbuddet hæves så meget, at møderne kan afvikles. Når den nuværende bestyrelse ønsker at afholde den ordinære generalforsamling allerede i begyndelsen af marts - om nødvendigt virtuelt - skyldes det, at et flertal af klubbens nuværende bestyrelse ønsker, at der er bliver valgt en beslutningsdygtig bestyrelse som kan varetage klubbens interesser

Frem mod afholdelsen af den ordinære generalforsamling vil HB&I’s nuværende bestyrelse består af Kim Stroustrup (formand), Mads Munkholm Teglskov (næstformand), Jesper Egholm Larsen (kasserer), Maja Liep, Jacob Madsen, Jørgen Brodersen og Rasmus Jægersø samt de to tilforordnede Jakob Andersen og Mai-Britt Brandt fortsat være fungerende og bl.a. bistå en ny bestyrelse med overdragelsen.

 

Evt. spørgsmål kan rettes til klubbens formand Kim Stoustrup på ks@hbi.dk eller på telefon 2938 5668.