Stort og Småt fra HB&I

6. juni 2020 - skrevet af Mads Munkholm - kategori: Klubnyt

I forbindelse med Corona-krisen har meget af klubbens information til dets medlemmer ligget stille og været sat på pause. Nu genåbner Danmark - og der er efterhånden stor aktivitet i HB&I igen: Vi kan igen spille (læs: træne) fodbold - og hvis alt går vel, skal vores 2. divisionshold i kamp næste weekeend! Med denne orientering prøver vi at råde bod på den stilhed, der har været under store dele af nedlukningen. I HB&I er bestyrelsesmedlemmer og ansatte tilbage i fuld vigør og der knokles nu for at få klubben igennem de næste faser af genåbningen.

Status på Tyrkiet-turen:

Mandag den 9. marts blev træningslejren for vores ungdomshold til Tyrkiet aflyst. Refusion og tilbagebetaling af rejse afklares i øjeblikket af forsikringsselskabet TRYG.  HB&I er lige som alle andre forbund og foreninger under Danmarks Idrætsforbund, DIF, dækket af Idrættens forsikringer, herunder Idrættens rejseforsikring. Klubben har indsendt en fælles samlet skadesanmeldelse, men TRYG forventer desværre lang sagsbehandlingstid. HB&I’s bestyrelse vil orientere, når der er nyt i sagen.

DBU’s Stjernesystem - fra 2 stjerner til 1,5-stjerne:

Desværre fik vi ikke tildelt de to stjerner, som er nødvendige for at spille i de landsdækkende rækker. I klubbens bestyrelse er vi skuffede over DBU’s tildeling, da vi i flere år har satset hårdt på, at være Regionens talentudviklingsklub nummer ét - det med stort fokus på udviklede egne spillere til førsteholdet. Vi tager imidlertid DBU’s tildeling til efterretning, men trods stjernetabet bliver der under ingen omstændigheder slækket på ambitionen, og talentarbejdet fortsætter som hidtil. Vi er allerede i gang med at se forbundets anbefalinger igennem - for vi stræber efter to stjerner til næste år! Det er bestyrelsens ønske, at HB&I fortsat skal være en talentklub med et spirende talentmiljø, og derfor har bestyrelsen ligeledes taget initiativ et at få lavet en ”talentstrategi”, heriblandt styrker vi samarbejdet mellem klub og akademi- og college-uddannelsen på Stenhus.

Konsekvenser af omstrukturering af medarbejdergruppen i HB&I:

På klubbens generalforsamling blev der præsenteret et underskud i årsregnskabet - og dette forventet med et underskud i 2020, gør at HB&I er nødt til at tilpasse organisationen. Det betyder, at Asger Madsen er fratrådt sin stilling som klubbens salgs- og kommunikationschef. Funktionen deles for fremtiden i tre:

Andreas Steen Larsen (asl@hbi.dk) vil fremover varetage store dele af driften og administrationen i HB&I. Kim Stroustrup (ks@hbi.dk) og Mads Munkholm (mm@hbi.dk) vil stå for de fremtidige nytegninger af sponsorerne, og endelig vil sponsorkonsulent Søren Hansen (sh@hbi.dk) gentegne sponsorater. Endvidere er klubbens bestyrelse i gang med at finde en medarbejder, der får ansvaret for erhvervsnetværket HBIzz.

I slutningen af april blev samarbejdet med T+-træner Daniel Weisdorf opsagt. Baggrunden for opsigelsen af Daniel Weisdorf er, at bestyrelsen ønsker at omstrukturere i ungdomsafdelingen og derfor bliver stillingen som T+-træner, ungdomsudviklingstræner, ligeledes genbesat.

Holbæk Camp i uge 27:

I uge 27 afholder HB&I fodboldcamp for drenge og piger, som er født 2009-2012. På campen, hvor 40 spillere har tilmeldt sig, vil spillerne opleve en professionel tilværelse med flere træningspas om dagen. Klubbens børneudvikler, Anders Hall, er tovholder på campen, som blev udsolgt i løbet af to dage…

Holbæk B&I Fodboldakademi:

Fra august 2020 tilbyder HB&I er nyt fodboldtilbud for at udvikle talentfulde fodboldspillere, som er motiverede for mere fodboldtræning. HB&I har overtaget Mikro- og Mini-akademi fra Holbæk Sportsakademi. Tilbuddet er for alle piger og drenge, der er født i 2008-12, og som ønsker et ekstra supplement til den daglige træning i HB&I. Træningen vil udelukkende blive varetaget af dygtige, ambitiøse og uddannede trænere, som alle har erfaring med at træne børn i denne målgruppe. Vi informerer snarest mere om dette spændende tiltag på klubbens hjemmeside.

HB&I på de sociale medier:

Vores Facebook-profil har ligget stille hen over foråret. Det ændrer vi på nu, og der er således blevet oprettet et underudvalg under klubbens bestyrelse, som skal arbejde med klubbens sociale medie-strategi på de sociale platforme såsom Facebook, Instagram, Linkedin og Snapchat. Hold øje med HB&I i fremtiden på SoMe! Læs evt. mere her: https://hbi.dk/nyheder/2020/holbaek-bi-udvider-med-fokus-paa-some/

Husk, at du altid kan følge arbejdet i HB&I’s bestyrelse på https://hbi.dk/om/bestyrelsen/