Forsigtig genåbning af træning i HB&I med retningslinjer

15. maj 2020 - skrevet af Mads Munkholm - kategori: Klubnyt

COVID-19 satte for snart et par måneder siden en midlertidig stopper for al træning og aktivitet i HB&I. Det har været rigtig hårdt for os alle, og vi har savnet alle vores spiller på banerne!

Men nu er der længe ventet godt nyt: Myndighederne har nemlig givet grønt lys til, at vi må starte træningen op igen. Det kommer til at foregå på nogle helt andre vilkår, end dem vi kender fra før nedlukningen - men det vigtigste er, at vi kan mødes igen og have gode timer sammen på træningsbanen.

Det glæder vi os rigtig meget til! Også selvom tingene endnu ikke bliver helt som de plejer. Der er mange ting, vi skal gøre anderledes, og der vil være ekstra forholdsregler og nye retningslinjer, som vi alle selvfølgelig skal følge.

DBU’s retningslinjer for træningen:
DBU har udformet fodboldens corona-regler, som er i overensstemmelse med Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, der beskriver de rammer, træningen skal overholde. Disse er:

• Personer med symptomer på COVID-19 skal ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal ligeledes heller ikke møde til træning.
• Alle træningsgrupper inkl. træner må max være på 10 personer per bane.
• Kropskontakt såsom bl.a. tacklinger og skulderskub er tilladt, men anbefalingen er dog, at kropskontakt så vidt muligt undgås, og at der så vidt muligt fortsat skal holdes afstand. Fodbold med kropskontakt kan udelukkende igangsætte træningsrelaterede aktiviteter – der må således ikke arrangeres turneringer, stævner og lign. på tværs af foreninger eller i egen forening.
• Ingen high-fives, gensynskram eller anden fysisk kontakt.
• Grundig rengøring af bolde og andre rekvisitter efter træning.
• Alle spillere vasker eller afspritter hænder inden træning.
• Faciliteterne i Holbæk Sportsby er lukket, så al omklædning og bad foregår hjemme.

I kan læse nærmere om retningslinjerne for opstart af fodboldtræningen her:
https://www.dbu.dk/nyheder/2020/maj/tacklinger-og-skulderskub-er-nu-tilladt/

Yderligere retningslinjer for træningen i HB&I:
• Træningstiderne og banefordeling er opdateret, således at vi undgår ”myldretid” på anlægget.
• Banerne er inddelt i mindre zoner. Her anvendes minestrimmel som klart afgrænser banen/zonen og alle baner vil endvidere være adskilt af en midterzone på mindst 2 meter.
• Ved ankomsten skal spillerne straks placere sig i den tildelte zonen. Trænerne orienterer via Holdsport (inden træning), hvor spillerne mødes og på hvilke banerne, jf. baneoversigten som downloades herunder. Ingen spillere fra forskellige zoner må blandes under træningen.
• Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten. De enkelte trænere kan dog afgøre, om spillerne selv skal medbringe bold - bak venligst op omkring det og hav forståelse for dette.
• Holbæk Sportsby er lukket. Der vil derfor ikke være adgang til omklædningsfaciliteter, toiletter osv. Endvidere er caféen lukket, så man skal have spist af hjemmefra.
• HB&I opstiller håndsprit ved banerne.
• Hver spiller skal medbringe egen drikkedunk og gerne en lille håndsprit, hvis de har.
• Vi opfordrer endvidere til, at man kommer til tiden, gå hjem til tiden og ikke følges i store grupper. Vi anbefaler endvidere til, at forældre venter i bilen under træning. Hvis dette ikke er en mulighed skal der holdes god afstand omkring banerne.

Opstart på mandag den 18. maj
Vi begynder træningen fra på mandag den 18. maj – se baneoversigten her

Trænerne vil inden for nærmeste fremtid sende oplysninger på Holdsport omkring opstarten. Heri vil det fremgå, om vi har behov for nogle af forældrenes hjælp. Med grupper af max 10 inkl. én voksen per bane får var vi måske behov for et par ekstra hænder til at hjælpe med træningen.

Vi håber derfor, at I vil hjælpe til i denne særlige tid, hvis træneren spørger jer. Også selvom I ikke er fodboldkyndige selv – træneren skal nok instruere jer i hvilke øvelser, der skal køres og hjælpe til med det hele.

Vi glæder os til at se jer igen
Her til sidst vil vi blot sige, at vi glæder os umådeligt meget til at skabe gode, trygge og fællesskabende rammer for alle klubbens medlemmer.

Selvom vi endnu ikke vender tilbage til fodbolden, som vi kender den fra før Corona, så er dette et stort skridt på vejen, og vi er sikre på, at vi ved fælles hjælp kan sikre en god opstart.

Til sidst vil vi gerne opfordre jer til at følge med på klubbens hjemmeside og Holdsport, hvor vi løbende opdaterer om seneste nyt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i HB&I