Børnefodbolden kan genåbne så småt

3. januar 2021 - skrevet af Mads Munkholm - kategori: Ungdom
Godt nytår til alle vores medlemmer, som vi håber er kommet godt ind i 2021. I HB&I ser vi frem mod bedre tider uden sygdom, nedlukning og forsamlingsforbud og med masser af glade fodboldtimer og sociale aktiviteter for alle. 
Vi må dog ruste os lidt endnu med tålmodigheden og tilpasse os de særlige restriktioner, der gælder for alle kommuner frem til d. 17. januar.  Som bekendt er al indendørstræning aflyst, men den udendørstræning for årgangene U9-U12 kan starte op allerede i næste uge, men under særlige betingelser. 
  • Der må kun trænes i grupper á 10 personer – dvs. 1 træner/maks. 9 spillere. Grupperne må ikke blande sig med hinanden og træneren må ikke skifte gruppe undervejs i træningen. 
  • Afspritning før og efter hvert træningspas (Sprit findes ved alle indgange til kunstbanen) 
  • Afstand mellem grupperne – træningsgrupperne skal tildeles adskilte træningsområder, og forskellige indgange og/eller differentierede mødetidspunkter. 
  • Træningsrekvisitter må ikke bruges på tværs af træningsgrupper under samme træning. Overtræksveste skal vaskes på min. 60 grader efter hvert træningspas. 
  • Forældre må IKKE opholde sig indenfor hegnet på kunstbanen – Såfremt forældre ønsker at overvære træningen, gælder retningslinjer for tilskuere - tilskuere skal sidde på medbragt stol med minimum 1 meters afstand og med ansigtet i samme retning (frem mod banen). Tilskuere skal forblive siddende under hele træningen. 
Se desuden: https://www.dbu.dk/klubservice/fodboldens-corona-regler/ 
 
Følgende plakat vil være at finde ved indgang til anlægget: https://www.dbu.dk/media/18373/dbu_corona_regler_a3_071220.pdf 
 
Der vil ligeledes blive opsat skilte med HB&I’s anvisninger til forældre/tilskuere:
 
Spørgsmål kan stilles til formand Kim Stroustrup på tlf: 2938 56 68 eller bestyrelsesmedlem Maja Liep på tlf: 2239 1900