Anders Hall er HB&I’s nye ungdomsudviklingstræner

30. juli 2020 - skrevet af Mads Munkholm - kategori: Ungdom

HB&I har gennem de seneste år arbejdet på at strukturere, organisere og udvikle klubben på det sportslige, økonomiske og strategiske niveau. Trods tabet af den halve stjerne i DBU’s stjernesystem, arbejdes der i klubben på at komme tilbage til tidligere tiders styrke på talentudviklingsdelen i både børne- og ungdomssegmentet.

Efter talentchef Rasmus Stenilds afsked i HB&I skal der ansættes en ny talentchef - en proces, som klubbens bestyrelse er i gang med, og fra efteråret implementeres en såkaldt ”B&T-model” fra U13-U15. HB&I ønsker som klub, at give den enkelte spiller - uanset niveau og alder - muligheden for selv at tilkendegive hvor ofte man vil træne, og derigennem udvikle sig igennem en af klubbens to træningsmodeller.

Udviklingsmodellen tager udgangspunkt i et breddemiljø kaldet ”B-modellen” og et talentudviklingsmiljø kaldet ”T-modellen”. B-modellen er klubbens basistilbud til de børn og unge, som ønsker at træne to gange om ugen. I denne træning vil der være fokus på nøgleord som glæde, leg, fællesskab og læring. T-modellen er i stedet et tilbud til de spillere som ønsker, at træne oftere og som gerne vil dygtiggøre sig. På T-sporet er der fokus på talentudvikling, der bl.a. indeholder mentaltræning, fysisk træning, individuelle udviklingssamtaler osv.

For at sikre at ovenstående kan implementeres til fulde, har HB&I ansat Anders Hall som ny ungdomsudviklingstræner. Hall har været ansat i HB&I siden i juni 2019 som børnefodboldudvikler, og det er en rolle som han fortsætter i, samtidigt med at han ansættes til at styrke klubbens setup på ungdomssiden.

Anders Hall er efter blot ét års ansættelse i HB&I allerede et kendt ansigt i klubben, og det glæder HB&I’s bestyrelse, at Hall tiltræder som funktionen som ungdomsudviklingstræner, og dermed bliver den gennemgående person i børne- og ungdomsafdelingen. Hall skal som ungdomsudviklingstræner være ansvarlig for koordinering af ungdomsudviklingsprogrammet for U13 - U15 jf. klubbens overordnede strategiske mål og ”Den Blå Tråd” og endvidere sikre sammenhæng i segmentet U13 – U15 inden for alle områder, samt sikre og koordinere sammenhæng til ældre årgange (U17 – U19) med Head of coaching og til yngre årgange (U12 og ned). Hall skal derfor varetage opgaver som:

  • Implementering af sammenhæng i talentsektorens spillestil/principper på U13 – U15.
  • Implementering af curriculum for U13- U15.
  • Organisering og planlægning af træning for U13 - U15 (hvordan/hvornår/hvad træner vi/rammer).
  • Sikre supervision/sparring og evaluering af U13 – U15 trænere.
  • Sikre at klubbens procedurer8 for individuel udvikling følges på U13 – U15.
  • I samarbejde med holdtrænere sikre at, der er sammenhæng i individuelle evalueringer, spillermøder, udviklingsplaner og den individuelle træning for spillerne på U13 – U15.
  • Sikre transition for U13 – U15(U16).

 

Spørgsmål kan stilles til HB&I-formand Kim Stroustrup på tlf. 29 38 56 68 og formand for HB&I’s talentudvalg Maja Liep på tlf. 22 39 19 00