Status fra bestyrelsen vedr. problemstillingen omkring udflytning til Sportsbyen

2. februar 2019 - skrevet af Asger Madsen - kategori: Klubnyt

Til klubbens medlemmer og sponsorer:

I HBI ønsker vi at skabe bedst mulig gennemsigtighed for vores medlemmer og sponsorer. Derfor vil vi gerne informere om den situation, vi befinder os i vedrørende udflytningen til de nye faciliteter i Sportsbyen.

I bestyrelsen stræber vi efter at skabe rum og mulighed for positiv udvikling af fodboldklubben, der er til glæde både for bredden og eliten. Derfor har de forskellige bestyrelser igennem de seneste ca. 8 år også være positivt stemt for at flytte ud til tidssvarende faciliterer i Sportsbyen.

Desværre er vi i mellemtiden stødt på forhindringer, der besværliggør processen - og fører den i langdrag.

Grunden som klubhuset er opført på, er på en lejet grund hvor klubhuset i sin tid blev opført af frivillige folk og hvor klubben lånte til finansieringen af materialer skete via et afdrags- og rentefrit lån fra Holbæk Kommune. Det var en løsning, der var mulig, fordi der ikke var tale om beløbet skulle tilbagebetales.

I det lange forløb frem mod opførslen af Sportsbyen har der løbende været dialog mellem Holbæk kommune og de omkringliggende/berørte foreninger. Her har kommunen under flere lejligheder givet klar udtryk for, at de i forbindelse med opførelsen ikke ønskede at stille foreningerne dårligere end de stod, og at de samtidigt ville behandle alle foreninger ens.

På Borgmestergårdsvej har HBI igennem årene givet økonomisk bidrag til opførslen af kunstbanen, køb af lydanlæg på stadion og opførslen af klubhuset – et bidrag, som bestyrelsen havde forventninger om at få kompenseret, da det reelt set var investeringer, som normalt afholdes af kommunen og som har været kendt i hele forløbet inkl. opført i HBIs regnskaber som kommunen modtager hvert år.

Imidlertid har det vist sig, at udsigten til at få kompenseret disse udgifter ikke er gode, og bliver investeringerne ikke dækket, vil klubben miste aktiver for i alt kr. 4.000.000. Samtidigt efterlades klubben med et udestående i form af det tidligere nævnte lån samt en eventuel udgift til reetablering af grunden for den del af klubhuset, som ejes af HBI. Kort sagt vil det betyde, at HBI vil gå fra at have en egenkapital på kr. 4.000.000 til at have en negativ egenkapital på ca. kr. 1.000.000. Det vil ikke bare forringe klubbens egenkapital, men også betyde et likviditetsbehov, der ikke er muligt for HBI at indfri.

Det løfte, som kommunen afgav om, at ingen foreninger ville tage skade, er dermed ikke blevet holdt, og havde bestyrelsen kendt til dette, ville beslutningerne været taget anderledes.

Endvidere ønsker bestyrelsen hos HBI naturligvis ikke, at medlemmerne og sponsorerne skal påvirkes af situationen, hvorfor vi har været i drøftelse med kommunen og Kultur- & Fritidsudvalget - og snart også Økonomiudvalget. Vi forventer herefter at sagen kommer op som et beslutningspunkt hos udvalgene for så endeligt at lande i Byrådet.

Heldigvis har vi tid endnu at løbe på, da ibrugtagningen af Sportsbyen er udskudt til den 7. maj. Derfor er vi også fortrøstningsfulde og tror på, at HBI og kommunen vil finde en løsning, der gør det muligt for HBI, at være med fra første åbningsdag.

For uddybende spørgsmål er medlemmer og sponsorer velkommen til at kontakte formand Johnny Vejlebo på tel. 40412030 eller mail joni@roskilde.peugeot.dk eller salgs- & kommunikationschef Asger Madsen på tel. 20832345 eller mail am@hbi.dk