Rasmus Jægersø NY Formand for HB&I’s Bredde og Ungdomsudvalg.

18. oktober 2019 - skrevet af Asger Madsen - kategori: Ungdom

Rasmus Jægersø er et kendt ansigt i klubben og har i en årrække været træner for årgang 2006 samt været holdleder på årgang 2009. Rasmus er fra Holbæk og har selv to drenge som begge spiller fodbold i klubben.

 

Han har igennem længere tid haft lyst til at optimere breddemiljøet i klubben og en af de første opgaver er, at få dannet sig et overblik de breddehold han bliver ansvarlig for, nemlig i årgangene U12 – U19 / 2 & 3 – med undtagelse af U17/2 som fortsat skal være forankret i talentafdelingen.

 

Rasmus vil fremover være ansvarlig for rekruttering og fastholdelse af trænere til breddeholdene og løbende vurdere hvilke trænere der skal sendes på trænerkurser.

 

Rasmus selv udtaler, at han glæder sig til at skulle samarbejde på tværs af årgangene, hvor hans erfaring er, at dialog, kommunikation og tydelige rammer er en god forudsætning for, at trænere og frivillige oplever klubben som et godt miljø at færdes i.

 

Sammen skal vi udvikle ungdomsarbejdet hvor nøgleordene er fællesskab, udvikling, glæde og oplevelser med hinanden og fodboldspillet. Vi skal sikre at HB&I har et godt tilbud til drenge og piger i alle aldre. Uanset om man har talent eller man tilhører bredden er vi er hinandens forudsætning for at lykkedes, sammen er vi stærkest.

 

Bredde og Ungdomsudvalget refererer til klubbens bestyrelse.

 

Rasmus Jægersø til træder stillingen pr. dags dato og han kan kontaktes på telefon 71 70 60 55 eller på mail rj@hbi.dk