Ny HB&I-bestyrelse er trukket i arbejdstøjet

6. december 2019 - skrevet af Bestyrelsen - kategori: Klubnyt

HB&I’s nye bestyrelse havde i mandags sit første bestyrelsesmøde efter den ekstraordinære generalforsamling mandag den 25. november 2019. På generalforsamlingen blev Kim Stroustrup valgt som klubbens nye formand, og på mandagens møde konstituerede bestyrelsen sig. Ny næstformand og ny kasserer er henholdsvis Mads Munkholm Teglskov og Jesper Egholm Larsen. I bestyrelsen sidder endvidere Jacob Madsen, Maja Liep, Jørgen Brodersen, Rasmus Jægersø samt Mai-Britt Brandt (tilforordnet) og Jakob Andersen (tilforordnet).

 

Den nye bestyrelse ønsker med denne orientering, at give spillere, ansatte, medlemmer og frivillige et tidligt indblik i de prioriteringer og de visioner, som den nye bestyrelse vil arbejde hen imod i forbindelse med den ordinære generalforsamling i februar 2020.

 

Det er den nye bestyrelses ønske, at der i fremtiden kommer langt større åbenhed i bestyrelsesarbejdet, og derfor vil dagsordenen samt referater fra bestyrelsesmøderne kunne findes på hjemmesiden, og det er tillige samtlige bestyrelsesmedlemmers indstilling, at bestyrelsen ikke kan træffe beslutninger, som den ikke kan fortælle om efterfølgende. Såvel internt som eksternt kommunikation kommer derfor i fremtiden til at spille en vigtig rolle i den nye bestyrelses arbejde. Derudover vil nedenstående opgaver blive prioriteret i den kommende tid, og blive forankret hos bestyrelsens medlemmer:

 

·         Udflytningen fra det gamle klubanlæg på Borgmestergårdsvej.

·         Indflytning i Holbæk Sportsby.

·         Budget 2020.

·         Revision af klubbens vedtægter.

·         Personale- og sponsorhåndtering.

·         Sportslig strategi og vision - på kort og langsigt

·         Kommunikations- og PR-strategi

·         Samarbejdet med Holbæk Sportsakademi og Stenhus Sportscollege

·         Samarbejdet med omegnsklubberne og øvrige idrætsforeninger i regionen.

 

Efter det første bestyrelsesmøde ligger det også klart, at den nye bestyrelse ønsker at videreføre den tidligere bestyrelses arbejde og strategier - det bl.a. i forhold til fastholdelse af klubbens B-licens. På mødet blev klubbens nuværende udfordringer, situation samt fremtidige strategi behandlet, og der er enighed i bestyrelsen om, at efter den opslidende spiller/leder-konflikt i foråret, er der behov for ro omkring de langsigtede visioner for klubben. Men det er ingen hemmelighed, at klubben står over for en række store - især økonomiske - udfordringer, og derfor er bestyrelsen også ved at danne sig et overblik over klubbens økonomiske situation, eksisterende aftaler med spillere og trænere samt udflytningen fra det gamle klubanlæg på Borgmestergårdsvej.

 

Klubbens nye bestyrelse er således trukket i arbejdstøjet, og har allerede besluttet rækken af bestyrelsesmøder frem mod den ordinære generalforsamling i februar, hvor der igen skal sammensættes en bestyrelse.

 

Ønsker man at hjælpe bestyrelsen, har man en god idé eller synes at noget kan gøres på en anden måde, så tag gerne kontakt til klubbens bestyrelsesmedlemmer. Kontaktoplysninger findes her.

 

Der er altid brug for gode idéer og aktive hænder, store som små. Hvis alle hjælper lidt, hjælper det rigtig meget.

Nedenfor følger en oplistning af opgavefordelingen, som alene skal ses som et overblik, og hvor opgaveløsningerne skal ske i samarbejde med underudvalg samt uddelegering til relevante medarbejder jævnfør retningslinjer besluttet i bestyrelsen. 

 Kim Stroustrup, formand:

 • Udflytningen fra Borgmestergårdsvej.
 • HB&I’s Venner.
 • Overordnet personaleansvar samt aftaleansvarlig.
 • Sponsor og økonomi.
 • Referenceperson til Aktivitetsudvalg.
 • Klubbens vedtægter.
 • Daglig drift.

Mads Munkholm Teglskov, næstformand:

 • Interne og ekstern kommunikation, herunder pressehåndtering.
 • PR-strategi ”Den gode HB&I-historie”.
 • Sponsor og økonomi.
 • Formand og referenceperson til klubbens sponsorudvalg.

Jesper Egholm Larsen, kasserer:

 • Sponsor og økonomi.
 • Kontingent.
 • Regnskab og budgetlægning samt aftaleansvarlig.
 • Indkøb.
 • HB&I’s Venner.
 • Senior.
 • Samarbejdet med omegnsklubberne.
 • Aktivitetsudvalg.

Jørgen Brodersen:

 • Strategi- og organisationsplaner.
 • Samarbejdet med omegnsklubberne samt samarbejdet med FC København.
 • Referenceperson til Børneudvalget.
 • Materiel.

Rasmus Jægersø:

 • Forretningsstrategi
 • Indkøb
 • Kommunikations- og PR-, herunder sociale medier
 • Samarbejder med omegnsklubberne.
 • Referenceperson til Breddeudvalget

Maja Liep:

 • Kommunikationsstrategi
 • Forretningsstrategi
 • Sportslige visioner for talentudvikling, herunder samarbejdet med FC København.
 • Administration af Holdsport.

Jacob Madsen:

 • Udflytningen fra Borgmestergårdsvej.
 • Kontingent, herunder administration af Holdsport.
 • Referenceperson til Materieludvalget
 • Samarbejdet med Holbæk Sportsakademi og Stenhus Sportscollege.
 • Samarbejdet med FC København.

Mai-Britt Brandt (tilforordnet):

 • Samarbejdet med Holbæk Sportsakademi og Stenhus Sportscollege.
 • Sponsorvaretagelse.
 • Senior.
 • Formand for Spillerrådet.

Jakob Andersen (tilforordnet):

 • Organisationsplaner.
 • Senior.
 • Samarbejdet med Holbæk Sportsakademi og Stenhus Sportscollege.
 • Udflytningen fra Borgmestergårdsvej.
 • Klubbens vedtægter.
 • Juridiske sager.

 

 

Listen er langt fra udtømmende, og vil løbende blive justeret alt efter behov og ønsker.