Løsningsmodel med plads til alle

27. maj 2019 - skrevet af Asger Madsen

Den samlede bestyrelse i HBI modtog for godt en uge siden, information fra et antal spillere, at der var utilfredshed med klubbens Manager Morten Skovby.

Bestyrelsen har siden henvendelsen afholdt møder med et større antal af klubbens resursepersoner som tæller både ledere, spillere, trænere og øvrige resursepersoner i klubben og en enig bestyrelse er kommet frem til den konklusion, at klubbens bestyrelse ønsker at fortsætte samarbejdet med Morten Skovby.

Ved ansættelsen af Manager Morten Skovby har der været opsat nogle klare målsætninger for hans arbejde.

·         Målsætning om oprykning til 2. division og serie 1

·         Målsætning om at 75% af spilminutterne på klubbens 1. hold skal være leveret af spillere fra egen talentafdeling

·         Tro i mod klubbens spilkoncept – Den Blå Tråd

·         Transaktion af klubbens U-talenter i samarbejde med klubbens talentchef

·         Økonomisk ansvarlighed

·         Generelt samarbejde med talentchefen, trænerstab, bestyrelsen og øvrig stab i og omkring holdet

·         Samarbejde med klubbens sponsorer

De sportslige resultater taler for sig selv, samarbejdet med klubbens bestyrelse, sponsorer, medtrænerstab og talentchefen har samlet set været særdeles godt og der har i samme periode været styr på økonomien omkring holdet.

Samtalerne har dog belyst en organisationsmæssig problemstilling, da Manageren forholdsvis egenrådigt har haft bemyndigelse til, at sammensætte trup og stab omkring holdet og dermed også hyre og fyre retten. Den konstellation er belyst som problematisk og det har gjort at nogle personer ikke har følt de kunne gå et sted hen med de udfordringer de har haft.

Med baggrund i den gode dialog bestyrelsen har haft med en del personer har bestyrelsen derfor besluttet at ændre i organisationen med omgående virkning.

Klubben vil ansætte en Sportschef og denne person vil fremover have ansvaret for indgåelse af kontrakter med spillere og øvrige resursepersoner omkring holdet. Bestyrelsen føler sig overbevist om, at man på den måde kan skabe en mere direkte linje fra omklædningsrum og lederstab op til bestyrelsen uden det kan give følelsen af, at man ved kritik kan risikere at blive sat af holdet. Sportschefen kommer til at referere til bestyrelsen.

Der bliver der oprettet en spillerforening, hvor spillerne løbende samles og drøfter hverdagen og kan her blive hørt ift. ønsker om forbedringspunkter. Formanden for spillerforeningen bliver et medlem fra bestyrelsen, eller en person bestyrelsen udpeger.

Med omgående virkning er der indgået en aftale med klubbens Mentaltræner, at han Martin Hartmann bliver koblet på 1. holdet, hvor fokus lige nu er at genskabe tillid i trup og stab, så HBI på den anden side af sommerferien kan stå stærkt rustet som én enhed når det går løs i henholdsvis 2. division og serie 1.

Bestyrelsen har et stort ønske om at fastholde spillertruppen så intakt som muligt og håber derfor, at de utilfredse parter kan se sig selv i den tilrettede organisation, da det vurderes at den nuværende trup har et stort potentiale.

Fokus er derfor rettet mod, at der skal arbejdes benhårdt for at få genskabt den tillid og villighed der kræves for at kunne præstere optimalt på den anden side af sommerferien.