Indkaldelse til generalforsamling d. 27. februar

19. februar 2020 - skrevet af Asger Madsen - kategori: Klubnyt

Holbæk Bold- & Idrætsforening indkalder til ordinær generalforsamling d. 27. februar kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Sportsbyen i mødelokale VIP II

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra de sportslige udvalg
  4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab fra kassereren samt orientering om budget og kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse (bestyrelse - formand - revisorer + revisorsuppleant)
  7. Eventuelt