Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 25. nov. 2019

15. november 2019 - skrevet af Bestyrelsen - kategori: Klubnyt

Til medlemmer af Holbæk Bold- & Idrætsforening

Da formand Johnny Vejlebo samt et flertal i den siddende bestyrelse ønsker at fratræde deres bestyrelsespost i utide og dermed, i henhold til vedtægtens §6 efterlader foreningens øverste ledelse med ansvar overfor generalforsamlingen med mindre end 5 medlemmer, indkaldes i henhold til vedtægtens §9 til ekstraordinær generalforsamling i Holbæk Bold- og idrætsforening.

Dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent

2. Valg af ny Formand

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Det kan oplyses, at Michael Christensen, Martin Jungsgaard, Henrik Hyldegaard og Katrine Linneboe udtræder/er udtrådt af bestyrelsen.

Maja Liep og Jacob Madsen udtræder ikke og er ikke på valg.

Der skal således vælges mindst 2 og max. 4 nye bestyrelsesmedlemmer udover formanden. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes mandag d. 25. nov. kl. 19:00 i mødelokalet VIP 2 i Sportsbyen.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer i Holbæk Bold- og idrætsforening til at deltage.