Ekstraordinær generalforsamling i HB&I

24. oktober 2019 - skrevet af Asger Madsen - kategori: Klubnyt

PRESSEMEDDELELSE

 

Ekstraordinær generalforsamling i HB&I

En enig bestyrelse i HB&I har valgt at indkalde klubbens medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling mandag d. 25 november 2019 kl. 19:00 i Sportsbyen.

Bestyrelsen har siden foråret været under et ekstremt arbejdspres.
 
En lang og opslidende spiller-/træner-/lederkonflikt i foråret, sideløbende med en lang og endnu uforløst udflytningssag med Holbæk kommune, omkring fraflytning af klubbens gamle klubhus på Borgmestergårdsvej, er årsagen til bestyrelsen vurderer, at der skal friske kræfter til at løse de mange opgaver der ligger lige forude.

Bestyrelsen ønsker at en ny bestyrelse kan nå at få maksimal indflydelse på budgettet for 2020 og derfor har bestyrelsen vurderet at det er bedst for HB&I, at få nye kræfter i gang hurtigst muligt.

Bestyrelsen afholder et informations- & dialogmøde d. 4. november kl. 19:00 i Sportsbyen, hvor bestyrelsen vil præsentere interesserede for det arbejde bestyrelsen efterlader og hvilke strategiske beslutninger der har været truffet sportsligt og økonomisk.

Denne løsningsmodel giver efterfølgende nye interesserede bestyrelsesemner 3 uger til at gøre sig sine overvejelser med baggrund i den aktuelle situation.
 
Bestyrelsen opfordrer Holbæks erhvervsfolk og klubmennesker til at deltage i dialogen, med et håb om at kunne få sammensat en ny stærk bestyrelse der kan fortsætte det gode arbejde for HB&I.

Der vil i perioden frem til den ekstraordinære generalforsamling være en nødbestyrelse, som efter reglerne skal bestå af en formand og en kasserer og fordelingen er derfor blevet som følgende, at formandsposten bliver delt imellem Maja Liep og Katrine Linneboe og kasser funktionen fortsat varetages af Michael Christensen. Nuværende bestyrelsesmedlem Jacob Madsen vil i perioden forsat varetage sine opgaver i klubben.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til klubbens kommunikationschef Asger Madsen på am@hbi.dk eller på telefon 20832345.