Ændret dato for afholdelse af generalforsamling i HB&I

19. januar 2019 - skrevet af John Friis - kategori: Klubnyt

Grundet den omstændighed at mange af klubbens egne medlemmer er på langfart på tidligere udmeldt dato flyttes HB&I’s generalforsamling til

MANDAG d.4.marts 2019.01.19

Bestyrelsen er bevist om, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal være afholdt inden udgange af februar mdr., men at det er den muliges kunst, at vi flytter årets generalforsamling et par dage ind i marts mdr.

Stedet er fortsat klubhuset på Borgmestergårdsvej 11.

Tidspunkt. Kl.19.30.

Dagsorden jf. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Beretning fra de sportslige udvalg
  4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab fra kassereren samt orientering om budget og kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg (bestyrelse – formand – revisorer + revisorsuppleant)
  7. Eventuelt

Det er stadig muligt at indstille kandidater til årets priser. ”Emner” indstilles med motivation til bestyrelsen v/ Kirsten Halling på mail: kh@hbi.dk eller tlf: 23 24 12 96 senest d.20.1.2019.

Vel mødt!

Bestyrelsen