Indstilling til årets priser til generalforsamlingen 2019

27. december 2018 - skrevet af Kirsten Halling - kategori: Klubnyt

Med ønske om et rigtig godt nytår til alle klubbens medlemmer, venner og pårørende meddeler bestyrelsen hermed, at den årlige generalforsamling nu er fastsat til som vanligt at løbe af stablen den sidste mandag i februar m.a.o. Mandag d.25.februar 2019.

Trods forventet udflytning til Sportsbyen d.22.2 afholdes generalforsamlingen i det gamle klubhus på Borgmestergårdsvej.  Fremmøde til generalforsamlingen er således en oplagt mulighed for at tage en værdig afsked med den gamle matrikel.

Bestyrelsen ønsker som noget nyt at anmode klubbens medlemmer, Vennerne og lign., om at indstille kandidater til årets priser.

Den ene og traditionsrige Henry Nedergaards mindepokal gives til en person som har ydet en ekstra og prisværdig indsats for klubbens medlemmer.

Henry Nedergaard var HB&I’s formand 1956-61, og var i efterkrigsårene med til at rette klubben op såvel sportsligt som økonomisk, men da han skulle til at se resultaterne af sine anstrengelser, slap kræfterne op og Nedergaard afgik ved døden i efteråret 1961. For at mindes Nedergaards store arbejde for klubben indstiftede bestyrelsen således Henry Nedergaards Mindepokal for at lade Nedergaards ånd inspirere. Henry Nedergaards Mindepokal er klubbens fornemmeste hæderspris, og uddeles af bestyrelsen ved den årlige generalforsamling.

Den anden pris er udtryk for en anerkendelse af en, der har ydet en særlig indsats i det forgangne år og kaldes årets initiativtager”. Dette er en pris af nyere dato.

Kandidater indstilles med motivation til bestyrelsen v/ Kirsten Halling på mail: kh@hbi.dk eller tlf: 23 24 12 96 senest d.20.1.2019.

Nogle vil nok kigge efter prisen til ”årets ungdomsleder”. Udnævnelsen af denne pris har bestyrelsen netop besluttet at flytte til årets ”frivilligefest”, som afholdes hvert år i november.

Generalforsamlingen starter kl.19.30. Traktementet består sædvanen tro af kaffe og ostemadder.

Med Asger Madsens udtræden af bestyrelsen som konsekvens af sine nye opgaver er hele fem bestyrelsespladser på valg, idet fire af bestyrelsens andre medlemmers, Katrine Linneboe, Kirsten Halling, Henrik Lund og Jacob Madsens valgperioder udløber.

Endvidere gøres opmærksom på at forslag til dagsorden ifølge vedtægterne skal være formanden Johnny Vejlebo i hænde senest d.31.12.2018.