Elitechefen: Vi vil skabe Danmarks bedste talent- og trænermiljø

29. august 2018 - skrevet af Jørgen Rasmussen - kategori: Klubnyt

Hvis ambitiøse planer denne gang kan veksles fra ord til virkelighed, venter der HBI en lys fremtid.

Elitechef Asger Madsen ser i hvert fald store perspektiver i klubbens nylige ansættelse af talentchef Rasmus Stenild og samarbejdet med Holbæk Sportsakademi:

Kort og godt handler det jo om at skabe sammenhænge i de resurser, der er til rådighed i klubben, så vi kan udnytte potentialerne fuldt ud - uanset om det handler om ledelse, trænere eller spillernes individuelle udvikling. Talentchefen skal være med til at skabe Danmarks mest udviklende Talent- og Trænermiljø.”

Hvorfor er det nødvendigt med en talentchef i HBI?

”Det har hidtil i høj grad været op til trænerne at styre udviklingen på de enkelte årgange. Nogle årgange har været, og er, velfungerende, målt på antal spillere, sportsligt niveau og generel trivsel. Andre årgange har langt fra levet op til samme niveau.”

Som klub skal vi sikre at alle spillere får forløst deres fulde potentiale. I fremtiden vil vi i langt højere grad sætte spilleren i centrum for personlig udvikling, fremfor som hidtil, hvor der i højere grad har været fokus på holdet.”

Klubbens investering i en børnefodboldudvikler og nu ansættelsen af talentchef Rasmus Stenild skal medvirke til, at vi på den lange bane kan etablere os et par niveauer højere på seniorplan - og hvor minimum 75 pct. af spilminutterne bliver leveret af spillere, som klubben selv har udviklet.”

Hvad er talentchefens arbejdsopgaver?

Han skal være bindeled mellem klubbens talenthold U12-U19 og byens fodboldskoleprojekter på Stenhus gymnasiet og Holbæk Sportsakademi.”

Hvad er det målbare succes-kriterium for talentchefens arbejde?

Der er sat mål op på den korte og på den lange bane. De korte mål er at skabe sammenhæng for spillere og trænere, at alle kender deres opgaver, at kalenderstruktur og fokuspunkter for den enkelte spiller og træner er sat i system. At vi kan fastholde og tiltrække de dygtigste spillere og trænere som minimum fra regionen.”

Ser vi et par år længere frem, vil HBI´s talentchef - ifølge Asger Madsen - blive målt efter disse kriterier:

  • I 2020 - 2021 skal de 20 bedste spillere i årgangene U12-U19, i en radius af 50 min. kørsel fra Holbæk, være samlet i HBI´s miljø (ca. 160 spillere)

  • I 2020 - 2021 skal 75-100 pct. af alle spillere være tilknyttet klubbens skoleprojekter (ca. 120 spillere)

  • I 2020 – 2021 skal 25 pct. af alle U15-U19 spillere være boende i klubbens miljø (ca. 40 spillere)

  • I 2022 – 2023 skal 25 pct. af alle boende spillere være internationale (ca. 10 spillere)