Bestyrelsen har fordelt poster og ansvarsområder

8. maj 2018 - skrevet af Jørgen Rasmussen - kategori: Klubnyt

Efter generalforsamlingen har HB&I´s bestyrelse konstitueret sig med med følgende poster og ansvarsområder.

Formand: Johnny Vejlebo

Næstformand & sekretær: Kirsten Halling

Kasserer: Michael Christensen

Kommunikation: Jacob Madsen

Talent & Eliteansvarlig: Asger Madsen

Det sportslige koordinerende udvalg: Kirsten Halling                   

Materiale ansvarlig: Henrik Lund

Administration & Klubhus: Katrine Linneboe

Bestyrelsen glæder sig til året 2018 vel vidende at det også bliver et travlt år med blandt andet planlægningen af udflytning til Holbæk Sportsby.

Heldigvis er HB&I meget andet end en bestyrelsen. Vi håber, at rigtig mange frivillige igen i år vil være med til at skabe de gode rammer om vores fodboldklub.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen