”Thisted” forlader bestyrelsen, Frank P overtager hans opgaver

16. september 2016

Af Jørgen Rasmussen

 

Efter kun godt og vel et halvt års tid i HB&I´s bestyrelse har den eneste nyvalgte på klubbens generalforsamling 29. februar, den tidligere mangeårige divisionsspiller Torben Nielsen, bedst kendt som Torben Thisted, valgt at trække sig fra bestyrelsen på grund af arbejdspres i sit lederjob i Holbæk kommune.

 

”Sådan er vilkårene for frivilligt foreningsarbejde, men vi kan glæde os over, at vi i Frank Petersen hurtigt kunne finde en højt kvalificeret afløser til at overtage Torben Thisteds arbejdsopgaver i klubben”, siger formand Johnny Vejlebo Nielsen.

 

De arbejdsopgaver, som det tidligere mangeårige bestyrelsesmedlem, klubmanden Frank Petersen, nu får ansvaret for er alt vedrørende den praktiske, daglige administration af klubhus, barakker, cafeteria, rengøring, tøjvask med videre.

 

”Jeg ser det som min opgave at være med til at motivere folk i og omkring klubben til at gøre en indsats, tage medansvar og bidrage til, at det er rart at komme her. Den slags gøres bedst med godt humør og et smil, tror jeg på”, siger Frank Petersen – med et stort smil.

 

Frank Petersen sad i HB&´s bestyrelse fra 1984 til 2006. De fleste af årene som kasserer.

 

”Så vidste jeg, hvad pengene blev brugt til. Det havde – og har – jeg det altså bedst med”, siger den revisor-uddannede klubmand, som også har hjulpet klubben med regnskab og økonomi i årene efter han trådte ud af bestyrelsen.

 

Frank Petersen overtager ansvaret for Torben Nielsens tidligere arbejdsopgaver, men han træder ikke ind i bestyrelsen. Den fortsætter som hidtil – blot med et medlem færre, fastslår Johnny Vejlebo Nielsen, som erklærer sig særdeles tilfreds med løsningen.

 

”Ingen kender HB&I udefra og indefra bedre end Frank. Det er fantastisk, at HB&I i endnu højere grad end hidtil kan trække på hans arbejdskraft og viden om klubben. ”

 

Og når man spørger Frank Petersen, hvorfor han (igen) har sagt ja til tidskrævende arbejdsopgaver for HB&I, lyder svaret prompte:

 

”Fordi det er min klub.”

 

Tilføjelsen kom efter en lille tænkepause:

 

”Men ikke kun min, selvfølgelig. Jeg vil så gerne have, at HB&I skal være vores allesammens klub.”

 

Foto: Frank Petersen