Holbæk Bold og - Idrætsforening afholdt dialogmøde

1. maj 2016

Dialog møde i HB&I onsdag d.27. april 2016

Af Kirsten Halling

21 personer, her i blandt forældre, trænere og ledere i klubben, var mødt frem for at diskutere deres visioner og ønsker for og med klubben med bestyrelsesmedlemmerne.

Snakken gik livligt og ivrigt, så dirigenten havde en travl aften med at styre talerækken og de manges ønsker om at få taletid.

Det faktum, at Holbæk Sportsby nu er vedtaget, var en hel aktuel anledning til at indkredse, hvad det er HB&I skal have med sig ud i de nye faciliteter ud over bolde og lign. Spørgsmålet om: Hvad er det, der helt basalt udgør DNA’et i HB&I og som gerne skal videreføres i de nye omgivelser om ikke al for lang tid, var udgangspunktet for debatten.

Johnny, klubbens formand, fortalte i øvrigt om begrebet ”Formandsloungemøder”. Det er møder, hvor formændene fra alle klubberne i det vestsjællandske område ved DBU Sjællands mellemkomst, jævnligt mødes og udveksler behov, erfaringer og mulighed for samarbejde. Fx om kursusvirksomhed, men også om træningsfællesskaber og om muligt en evt. afholdelse af en fælles Holbæk Cup.                                               

Ellers var det en styrkelse af kommunikation i og omkring vores egen klub, formidling og markedsføring af klubben i det hele taget, samt klubbens sociale identitet, der havde de fremmødtes helt store opmærksomhed.

Der var masser af konstruktive forslag. En pointe var, at det er vigtigt at arbejde på også at få skabt en ”blå tråd” i det sociale arbejde. Udfordringen nu er at få omsat den positive ånd til nogle konkrete aktiviteter og tiltag. I den forbindelse sluttede Johnny af med at konkludere, at bestyrelsen ser frem til hjælpende hænder til arbejdet med sociale arrangementer i og omkring klubben samt i styrkelsen af kommunikationen.

Tak til de fremmødte for de fine indspark.

Bestyrelsen