Hovedopgaven er løst: Formand og næstformand stopper i HB&I

27. januar 2016

Af Jørgen Rasmussen

 

Holbæk Bold og Idrætsforening skal have ny formand. På klubbens generalforsamling 29. februar takker Kenny Jensby af efter to på posten.

 

I 2013 var klubben tæt på at gå konkurs. Alt var kaos. Efter kraftige opfordringer fra erhvervsfolk og sponsorer, sagde Carsten Jørgensen, Gert Ensted og jeg ja til at forsøge at hjælpe klubben ud af de økonomiske problemer og det dårlige omdømme, som jo fulgte i kølvandet. Nu er vores hovedopgave løst, og vi ønsker alle tre at stoppe nu, så andre må tage over”, siger Kenny Jensby.

 

På generalforsamlingen 29. februar vil bestyrelsen indstille autoforhandler Johnny Vejlebo som ny formand.

 

Johnny Vejlebo har deltaget i de seneste bestyrelsesmøder, så vi kan sikre en glidende overgang. Naturligvis skal Johnny først vælges, men jeg håber, at generalforsamlingen vil støtte op om bestyrelsens indstilling. Johnny er en dygtig forretningsmand, og han har været sponsor for og fulgt HBI i mange år, også da vi hed Nordvest FC”.

 

Kenny Jensby understreger, at ikke alle klubbens udfordringer er løst over de seneste to år, og at hovedopgaven – genopretning af klubbens økonomi og renomé – kun er løst, fordi der har stået rigtig mange andre gode, frivillige folk bag indsatsen.

 

”Men økonomisk er sundhedstilstanden forbedret markant, selv om den ikke er prangende. For det første fik vi afværget konkursen. Dernæst har vi fået fjernet den rentebærende gæld på godt 1 mio. kroner, og vi har fået styr på driften, så vi ikke sætter penge til. Vi skabte et overskud i 2014, og det gør vi også i 2015. Det er nødvendigt, fordi vi nogle år endnu skal afdrage gæld til to kreditorer. Vi skal tjene ca. 120.000 kr. om året for at være helt gældfri om tre-fire år”.

 

Sportsligt er ambitionen at ligge i toppen af 2. division. Det gør vi ikke endnu, men vi er på vej. Ungdomsmæssigt er vi godt kørende. Vores største udfordring er at få flere seniorhold, og dermed få skabt et godt 2. hold”.

 

Organisatorisk er sundhedstilstanden god, men med klare udfordringer. Der er ro i klubben. Vi har mange frivillige, der gør et stort stykke arbejde. Men vi mangler flere frivillige. Vi har stadig for mange, der løfter en alt for stor opgave. Der er bestyrelsesmedlemmer, der også er hængt op af operationelle opgaver, og det er ikke holdbart i længden”, mener den afgående formand.

 

Kenny Jensby fremhæver, naturligvis, den hårde, men sejrrige kamp for at få klubbens økonomi på rette spor som et højdepunkt i hans formandsperiode. Lavpunkter?

 

”Er jeg ikke god til at samle på, men det er jo ikke alt der lykkes, selv om man arbejder med det. Der er tre sportslige forhold, som ærgrer mig:

 

For det første er jeg ærgerlig over, at vi ikke her til foråret skal spille med i oprykningsgruppen i 2. division. Bestyrelsen valgte faktisk at investere og dermed styrke truppen sidste sommer, netop fordi vores mål var - og er - at spille med i toppen af divisionen. Vi var tæt på, men nu skal vi ud i nedrykningsspillet, og det er ærgerligt.

 

For det andet er jeg ked af, at vi ikke har fået B-licensen tilbage. Det synes jeg, vi har niveau til, og klubben har gjort en stor indsats.

 

Og endelig er jeg ærgerlig over, at en så stor klub som HBI har mistet medlemmer de seneste år. Det er medvirkende til, at vi er tyndt besat på seniorsiden”, siger Kenny Jensby – idet han tilføjer, at klubben arbejder på alle tre forhold, ”så det skal nok lykkes ...”.

 

Hvad ser du som et realistisk sportslig ambitionsniveau for HBI på kort sig?

 

”Med den økonomi, som vi har til rådighed – altså i omegnen af de 4 mio. kr., som skal dække driften af bredde og elite, er det realistisk at have en ambition om at være i toppen af 2. division. Hvis vi skal i 1. division kræver det et stabilt økonomisk løft på 10 mio. kr. om året. Som jeg ser situationen, skal HBI fortsætte med at være regionens talentudviklingsklub i tæt samarbejde med omegnsklubberne, så vi avler vores egne divisionsspillere, og kan være er springbræt til superligaen. Som vi jo netop har set det med Frederik Tingager. Og så skal der gennem styrkelse af det organisatoriske arbejdes hårdt på at ekspandere medlemstallet og sikre et socialt miljø, så vi igen kan blive den klart foretrukne klub”.

 

Hvad skal du bruge dine "HBI-arbejdstimer" til i fremtiden?

 

”Jeg har et godt job i Holbæk Erhvervsforum, som nu også omfatter Turismeforum og Byforum. Desuden er jeg professionelt bestyrelsesmedlem i nogle virksomheder både i og udenfor Holbæk, så jeg er på ingen måde på vej på pension. Men for to år siden sluttede min politiske karriere, og nu stopper jeg som frivillig i foreningslivet, og de timer, som frigøres, vil jeg tillade mig at bruge på mit privatliv. Det har jeg ikke prøvet i mange år, og det glæder jeg mig til”.

 

Foto: Kenny Jensby - stopper som formand for HB&I efter to år på posten