Formandens farvel-tale: Meget er nået, men vi er ikke i mål

2. marts 2016

Af Kenny Jensby

 

For 2 år siden blev den nuværende bestyrelse valgt på generalforsamlingen, og fik til opgave at løse den hovedopgave, som bestod i at få styr på økonomien – skabe ro i organisationen – forbedre kommunikationen og genskabe tilliden til klubben. Det er jo helt basale forudsætninger for, at vores mange frivillige og medlemmerne kan koncentrere sig om, det det hele drejer sig om, nemlig at dyrke foreningslivet og fokusere på fodbolden – uanset om man er ung, eller senior – hører til bredden eller eliten. Samtidig var opgaven at undgå nedrykning fra 2. division.

 

Vi fik afværget den truende konkurs, og i 2014 lykkedes det os at få fjernet den tunge rentebærende gæld. Vi fik også styr på driften, så der var balance mellem indtægter og udgifter. Der blev skabt ro i organisationen, og vi fik betydeligt bedre styr på kommunikationen. Vi kunne mærke, at tilliden fra omgivelserne kom tilbage. Og vi blev i 2. division, trods et skrabet budget.

 

Vi blev enige om, at vi ikke kan og ikke vil drive fodboldklub for lånte penge, og samtidig var vores mål jo at holde fast i vores placering i 2. division selvom budgettet var beskedent – ud over, at vi samtidig også fortsat vil være en breddeklub. Så i stedet for at bruge mange penge på trænere og spillere, ja så blev devisen, at vi vil være en talentudviklingsklub, der bygger på egen avl, og tiltrækker talentfulde spillere fra regionen, som kan se HBI som springbrættet til Superligaen.

Den linje har også været styrende for bestyrelsens arbejde i 2015.

Om lidt vil vores kasserer Søren Vange gennemgå det økonomiske resultat, men jeg kan da afsløre, at vi også i år kan præsentere et overskud, som også er nødvendigt for at kunne servicere den restgæld, som trods alt blev tilbage efter oprydningen i 2014. Vores økonomi er bestemt ikke prangende, men vi har fortsat styr på driften.

 

Vi har nået meget og hovedopgaven fra 2013 er løst, men det betyder ikke, at vi er i mål. Vi er fortsat udfordret på sportslige, organisatoriske og økonomiske områder, men udgangspunktet er godt og mulighederne store.

 

Jeg ved, at bestyrelsen straks efter denne generalforsamling vil sætte de organisatoriske udfordringer højt på dagsordenen.

 

Der er naturligvis flere forhold på det sportslige område, som jeg meget gerne ville have adresseret i beretningen, men efter mig kommer Asger og Henrik med beretning fra de sportslige udvalg, og jeg ved, at emner som B-licens – flere seniorhold – status omkring divisionsholdet er emner, som de vil komme ind på.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Holbæk Kommune for et rigtig godt samarbejde. Vi mærker god opbakning og interesse for HBI, både i den daglige drift, men også omkring store events og nye tiltag.

 

Jeg tænker konkret på vores pokalkamp mod Brøndby, som kommunen bakkede flot op omkring på flere måder, og jeg tænker på det nye integrations-projekt, som er et samarbejde mellem kommunen, DBU og HBI. Det nye idræts- og sundhedscenter, som i starten blev kaldt Holbæk Arena bakker bestyrelsen op omkring. Vi er på linje med de andre foreninger om, at det er rigtigt at samle aktiviteterne på ét sted, fordi der er rigtig mange sportslige, driftsmæssige og administrative synergier ved en centralisering.

 

For HBI vil det nye center også tilføre os nye og tidssvarende faciliteter, hvilket vi i høj grad trænger til. Men anlægget er en vanskelig fødsels rent politisk, men jeg vil gerne herfra sende det signal, at nu kan tiden ikke trækkes yderligere. Foreningerne har brug for afklaring.

 

Der er mange, som bestyrelsen og jeg vil takke for godt samarbejde og stor indsats. Jeg er bekymret for, om jeg får alle med, men stor tak til alle vores frivillige i og omkring klubben – uanset om det er folk på kontoret – i cafeteriet – i kælderen - i omklædningsrummene – de blå bygninger på træningsbanerne til kampe eller træning - i hverdag eller fest og vores mange udvalg. Tak til vores trofaste, loyale og stabile venner. Tak til vores mange sponsorer og virksomheder, der deltager i de succesfulde Bizz morgenmøder. Og naturligvis tak til vores medlemmer, for det er jer vi er der for, og det er jer, der er rygraden i vores klub.

 

Det er jo ingen nyhed, at vi er tre, der forlader bestyrelsen – nemlig Carsten Jørgensen, Gert Ensted og jeg selv. Det er der ingen drama i, og vi har fundet gode erstatninger, som vi anbefaler generalforsamlingen at tage godt imod og som sammen med Kirsten, Henrik, Asger og Søren kan bringe klubben videre.

 

Jeg vil gerne takke alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. Det har både været sjovt og lærerigt – og et og andet har vi da fået udrettet. Men de resultater, som vi har skabt har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har haft strålende hjælp fra alle i klubben og ikke mindst fra Revision og Rådgivning – personificeret ved Carsten Thomsen og Frank Petersen, som har hjulpet os med at have styr på bogføring og regnskab. Men også en stor tak til Guxen – Jørgen Rasmussen, som har været en stor støtte ud i det kommunikative.