Elitechefen: Vi har haft succes med udvikling af spillere og trænere

2. marts 2016

Af Asger Madsen, elitechef

 

2015 har jo været det første år i ”Det ny Holbæk B&I”. Altså det første år, hvor fokus ikke alene har drejet sig om at få styr på økonomien.

 

Hvis vi måler succes i klubben på udviklingen af medlemstallet på børne- og ungdomsfodbold, så må året betegnes som ikke tilfredsstillende, da der igen i år har været nedgang i antallet af medlemmer.

 

Årsagen kan være mange, men vi må sande, at det er svært at skaffe 2. & 3. holds trænere på nogle årgange. Desuden har vores omegnsklubber (Tuse, Tølløse og Jyderup er på vej) overhalet os med mange meter i forhold til faciliteter. Spiller man ikke på et af Holbæks elitehold, så ser vi desværre, at mange forlader klubben.

 

Måler vi succes i klubben på udviklingen af spillere og selve trænings-passene, så er det derimod meget tilfredsstillende. Der er i den grad en rigtig positiv udvikling i gang mht. uddannelse af trænere og sparring og udvikling trænerne imellem.

 

I HB&I har vi nu 8 trænere med A-licens, 10 med B1- og B2-licens, 6 med C-licens og adsklillige flere med enkelte C-kurser.

 

Vi er i gang med at skabe en sund ”foreningskultur” hvor forældrene i høj grad bidrager til at skabe et godt trænings- og klubmiljø – hvor det især op til U11 er drevet af forældre, der prioriterer at give egne og andre af byens børn et godt fritidstilbud.

 

Klubben forsøger fra U12 at 1. holdene får en træner uden forældre relation, men jeg vil pointere, at det ikke er et must.  Vi skal have den bedst egnede træner,  hvis det er en forælder, så vælger vi også meget gerne den løsning.

 

Desværre er der for mange i og omkring klubben, der er rigtig gode til at snakke højt om de ting, der ikke fungerer – i stedet for at fortælle om den meget positive udvikling der er i klubbens talentudvikling. Med en enkelt undtagelse spiller Holbæk i alle rækker på Sjælland op til U15 på højeste niveau. På U17 spiller vi i 1. division (næsthøjeste række i landet – midterplacering) og U19 spiller i 2. division (3. højeste i landet, 1 point fra guld inden de gik på vinterpause).

 

Fra 5. klasse kombinerer ca. 70 spillere fra hele nordvestsjælland klubtræningen med mini akademiet på Stenhus – og fra 8. klasse har vi 90-95% af 1. holdsspillerne på Stenhus akademiet – alt dette betyder, at klubbens dygtigste spillere træner på højeste niveau 5-6 x pr. uge + kamp. Dette setup bringer Holbæk op blandt top 3 på Sjælland.

 

Nu skal vi lige have Stenhus Gymnasium på plads, så der kan tilbydes et tilsvarende setup – men også her er vi langt, og det ser pt. ud til, at tilbuddet allerede bliver en realitet fra sommeren 2016.

 

Vi har 2 spillere på DBU landsholdene (Magnus & Christian) og yderligere 2 spillere, der fortsat er med i DBU sammenhæng. Det er også på dette punkt mange år siden Holbæk har haft spillere, der er kommet igennem nåleøjet her.

 

På samme tidspunkt for et år siden på sidste generalforsamling var der ud over 1. holdstruppen i 2. division noget der ligner 4-5 øvrige senior-spillere. Det var desværre ikke en ny senior tilstand, men en konsekvens af flere års mindre succesfuldt senior-arbejde.

 

Med Brian Bo i spidsen for en række andre klub-patrioter (Bisgaard, Gulle, Hylde, Holger, Tommy, Topsø - og nok et par stykker, jeg har glemt) er det lykkedes på et år nu at samle 3 seniorhold. Til den kommende sæson er der endda 4 seniorhold i HBI. Det er intet mindre end et fantastisk stykke trænerarbejde, så der skal lyde et kæmpetak for den ekstraordinære indsats til hele teamet omkring dette projekt.

 

Klubbens 1. hold i 2. division formåede desværre ikke at kvalificere sig til forårets oprykningsspi. Det var meget tæt på. Hvis det var lykkedes havde vi i foråret startet i toppen, da vi i efteråret opnåede vores points mod oprykkerholdene.

 

Desværre betyder den ringe pointhøst mod nedrykkerholdene, at vi starter sæsonen under nedrykningsstregen. Det giver jo et klart mål for de næste 4 måneder: at klare frisag, så vi i sæsonen 16/17 fortsat spiller i 2. division.

 

På baggrund af de svigtende resultater mod de modstandere, hvor Holbæk skulle være spildominerende,  tog vi den svære beslutning i bestyrelsen, at Stefan ikke skulle stå i spidsen for divisionstruppen til den kommende sæson.

 

At skulle sige farvel i utide til en klubmand og person der i høj grad var årsag til, at klubben klarede overlevelse i den første sæson i Det ny Holbæk, er selvfølgelig langt fra optimalt. Uanset skylder klubben Stefan en stor tak for hans indsats og dedikation til projektet.

 

I eliteudvalg og bestyrelse er der fortsat store ambitioner om at nå toppen af 2. division, og der er bestemt også et stort ønske om, at klubben inden for en overskuelig årrække kan forsøge sig en række længere oppe. Men talentmassen og økonomien i klubben skal være klar til det, så der ikke bliver sat noget over styr.

 

Til sidst vil jeg sige et KÆMPE TAK for den indsats der hver eneste dag bliver ydet af de mange frivillige i klubben. Uden jer var der ingen klub.

 

Og til allersidst vil jeg takke Gert, Gaggi og Kenny. Tak for, at I trådte til da klubben havde allermest brug for det.