Dialogmødet d.15.september 16 er aflyst og flyttes til TORSDAG D.22.september kl.19.30 – 21.00 i loungen

4. september 2016

Kære trænere, årgangsansvarlige, holdledere, ledere og diverse hjælpere i HB&I

Den .15.september er I alle sammen i stedet inviteret til ”Fælles spadestik” seance for Holbæk Sportsby.

Husk tilmelding tilhallingkirsten.hbi@gmail.com senest d.5.9 kl.00

INVITATION: FØRSTE SPADESTIK TIL HOLBÆK SPORTSBY:

Program

Programmet ser ud som følger. Der tages forbehold for ændringer.

Tidspunkt Aktivitet

16.45 - 17.10 Du modtages ved parkeringen ud mod Omfartsvejen

17.10 - 17.15 Tale ved borgmester Søren Kjærsgaard

17.15 - 17.20 Fælles spadestik, fotos osv.

17.20 – 18.20 Repræsentanter fra Kullegaard viser rundt på pladsen og tegner et billede af særligt hovedbygningens faciliteter

18.20 - 18.30 Taler i teltet ved:

- Claus Vognsen, formand for Holbæk Badminton Klub

- Emrah Tuncer, formand for Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”

- Carsten Damgaard, ansvarlig for foreningsdialog

18.30 - 20.00 Mad, drikke og hygge i teltet. Samtidig er der mulighed for at se en udstilling med visualiseringer af den kommende Holbæk SportsBy

20.00 Slut