Ungdomsafdelingen søger hjælpere

10. februar 2015

Ungdomsafdelingen søger hjælpere

HB&I er hundrede procent afhængig af frivilliges indsats som ledere, trænere, administrative og praktiske hjælpere. Klubben har brug for alle gode kræfter, der vil indgå i fodbold-fællesskabet og hjælpe til, hvor der er behov.

Interesserede opfordres til at melde sig under de blå faner – og medvirke til at gøre HB&I til en endnu bedre klub for alle.

Lige nu søger HB &I´s ungdomsafdeling hjælp til bl.a. disse meget konkrete opgaver:


Tovholder U5 – U9

 • Modtagelse og indlemmelse af ny U5
 • Administration af medlemmerne, tøj
 • Varetage kontakten til DGI
 • Administrere indendørs-sæsonen
 • Facilitere fælles arrangementer af social karakter: spisning, stævner, events (indsamling af penge)
 • Sikre træningssamarbejdet på tværs af årgangene – fælles trænermøder, udveksling, inputs
 • Kamp/ stævneafvikling
 • Kommunikation


Tovholder U10 – U15

 • Modtagelse af U10
 • Administrere medlemmerne, tøj,
 • Kampafvikling
 • Kommunikation
 • Facilitere fælles arrangementer af social karakter, stævner, spisning, events
 • Administrere bolddrengeordningen M/K
 • Administrere telefonbogsordningen med Mostrup
 • Sikre træningssamarbejdet på tværs af årgangene herunder T-træning, masterclass, collegesamarbejde etc.


Tovholder piger

 • Administrere medlemmerne, tøj,
 • Kampafvikling
 • Kommunikation
 • Facilitere fælles arrangementer af social karakter, stævner, spisning, events
 • Administrere telefonbogsordningen med Mostrup
 • Sikre træningssamarbejdet på tværs af årgangene herunder evt collegesamarbejde etc.
 • Samarbejde med andre klubber


Tovholder U17 – Senior (bredde)

 • Modtagelse indlemmelse af U15
 • Administrere medlemmerne, tøj,
 • Kampafvikling, Kommunikation
 • Facilitere fælles arrangementer af social karakter, stævner, spisning, events
 • Sikre træningssamarbejdet på tværs af årgangene herunder sikre overgang til senior

 

HB&I mangler trænere og hjælpetrænere på følgende årgange

Drenge: U5, U11 og U12, U14, U15, U17. Piger: U15

 

Klubben kan tilbyde

Sparring med øvrige trænere, DBU-kurser, et trænermiljø i udvikling, omkostningsgodtgørelse i et vist omfang.