Trofaste sponsorer hjælper HB&I af med tung gæld

27. januar 2015

Bestyrelsens arbejde med at få styr på økonomien og genskabt sponsorernes tillid til Holbæk Bold- og Idrætsforening er nu blevet belønnet, siger en glad og stolt formand Kenny Jensby

Med ekstraordinær økonomisk hjælp fra en kreds af trofaste sponsorer, og kontant imødekommenhed fra klubbens pengeinstitutter, Spareklassen Sjælland og Danske Bank, er det lykkedes Holbæk Bold- og Idrætsforening at få fjernet en tung rentebærende gæld på en lille million kroner.

Gældsfjernelsen har banet vejen for, at der nu kan etableres en bæredygtig økonomisk rekonstruktion af "det ny" HB&I, hvor overensstemmelse mellem sportsligt ambitionsniveau og økonomisk formåen er et ufravigeligt krav. Klubben vil, populært sagt, sætte tæring efter næring - og ikke drive fodboldklub for lånte penge, som klubbens formand, Kenny Jensby, formulerer det.

Da han og HB&I´s øvrige nuværende bestyrelse tiltrådte i februar i år, var klubben konkurstruet og præget af interne stridigheder. Derfor gik den nyvalgte bestyrelsen til arbejdet med særlig fokus på to indsatsområder: hurtigst muligt at genoprette økonomien og, ad den vej, genskabe sponsorernes og samarbejdspartnernes tillid til klubben.


"Nu er der styr på den daglige drift og den lange liste af kreditorer er barberet kraftigt ned. Tilbage var så en stor rentebærende gæld, som nu også er væk, fordi en kreds af trofaste sponsorer har ydet et ekstra bidrag, som Sparekassen Sjælland og Danske Bank så har matchet ved at nedskrive vores gæld", siger en lettet, glad og stolt HB&I-formand Kenny Jensby.

Sparekassen Sjællands tilsagn var udslagsgivende

I juni i år kom HB&I´s hovedsponsor gennem mange år, Sparekassen Sjælland, med en udfordring til klubben og dens sponsorer: Skaf selv 400.000 kr. til gælds-nedbringelse, så matcher Sparekassen Sjælland dette beløb krone-til-krone.

Den udfordring, det tilsagn, blev udslagsgivende for, at det nu er lykkedes for HB&I helt at fjerne klubbens ultimativt konkurstruende rentebærende gæld.

Det lykkedes HB&I at skaffe de 400.000 kr., og Sparekassen Sjællands ordførende direktør Lars Petersson har lykønsket og kvitteret med et tilsvarende beløb fra det lokale pengeinstitut:

"I Sparekassen Sjælland siger vi til vores kunder og relationer, at vi er der både i modgang og medgang. Derfor har vi i samarbejde med andre af klubbens sponsorer og kreditorer nikket ja til at få gjort regnskabet op, så Holbæk fortsat kan have en stor boldklub til glæde og gavn for byen og egnen", siger Lars Petersson om baggrunden for Sparekassens beslutning om at hjælpe HB&I af med den tyngende gæld.

Lars Petersson glæder sig over, at det på kort tid er lykkedes at stå sammen om det, han kalder den nødvendige løsning for klubben:

"Jeg synes, det lover godt for HB&Is fremtid. Det er altid bedre, at de unge har mulighed for at finde frem til et frugtbart fællesskab i en fodboldklub i stedet for at stå nede på gadehjørnet og føle sig til overs", siger Sparekassen Sjællands ordførende direktør.

 

Små og store lokale sponsorer banede vejen

Uden en kreds af trofaste sponsorers køb af ekstraordinære Plus-Sponsorater, var det ikke lykkedes HB&I at komme af med gælden. Blandt de sponsorer som valgte at yde et ekstraordinært bidrag er ejendomsmægler Michael H. Jørgensen, home:

"Jeg synes, at det er vigtigt, at vi har en stor og lokalt forankret fodboldklub som har en god økonomi og dermed fortsat både kan dyrke bredde-, ungdom- og elite-ambitioner. Jeg synes, at vi - som lokale virksomheder - også har et fælles ansvar for at sikre dette."

Salgsdirektør Ole Schou, MED Skilteteknik, siger om sin beslutning om at yde en ekstraordinær økonomisk støtte til klubben:

"Det var afgørende for os, at klubben lykkedes med at skrabe så meget sammen, at den kunne komme af med dens rentebærende gæld. Vi ville have vished for ikke at hælde pengene ned i et bundløst hul. Det var også af afgørende betydning for os, at vi kunne medvirke til klubbens beståen og fremgang, og dermed også bevare værdien af vores sponsorat. Eller måske endda få en endnu større effekt af det."