Ny top-prioritet: Bredere og stærkere organisation

10. februar 2015

Af Jørgen Rasmussen

Efter et år med en top-prioriteret indsats for at få ryddet op og bragt orden i Holbæk Bold- og Idrætsforenings økonomi, vil bestyrelsen nu intensivere arbejdet med at få styrket klubbens organisation. 

Det kræver flere frivillige, der kan og vil hjælpe klubben og dermed bidrage til det fællesskab, et medlemskab af en fodboldklub også er.

Men det kræver også en visionær og målrettet klubledelse, der, billedlig talt, ved hvor målet står - og hvordan man rammer det, fastslår HB&I´s formand Kenny Jensby:

”Klubben er hundrede procent afhængig af, at tilstrækkeligt mange frivillige hjælper med både det sportslige og det administrative. Vi skal skaffe trænere, holdledere og hjælpere til alle klubbens hold. Og den daglige administration af klubben og dens faciliteter og anlæg kræver stort set det samme som til en mindre virksomhed.”

”Kravene fra klubbens medlemmer, forældre, sponsorer og samarbejdspartnere stiger hele tiden. De forventer, at klubben er synlig og aktiv på hjemmeside og sociale medier. Det er ikke urimeligt, men sagen er bare, at nogen skal gøre også dét arbejde. Frivilligt og ulønnet.”

 
Sådan har det vel altid været at drive en stor fodboldklub?

”Men det er i hvert fald ikke blevet nemmere. Tværtimod. For eksempel kører alle former for indrapporteringer, ansøgninger, den slags ting, nu elektronisk. Derfor skal klubben i sin organisation nødvendigvis have frivillige, som kan betjene elektronisk værktøj.”

 

Teknologien skulle da være en hjælp?

”Ja, det er den også på mange måder, men det er trods alt ikke alle klubbens mangeårige, trofaste, hjælpere, som orker at bøvle med elektronisk værktøj, de ikke er vant til at bruge, og som de i årevis har klaret sig fint uden. Men det går bare ikke mere. Klubbens administration og interne kommunikation skal være så enkel og tilgængelig som overhovedet muligt, og så er der ingen vej uden om brug af elektronisk værktøj.”

 

Så der er ikke mere brug for ”de gamle” i klubben?

Jo, selvfølgelig er der det. De vil forhåbentlig fortsætte med at komme i klubben, selv om andre overtager nogle af de opgaver, de hidtil har løst. Der vil altid være noget, de kan hjælpe med. ”De gamle” fortjener kun respekt og anerkendelse for den indsats, de har ydet for klubben. De har jo været med til at skabe det HB&I, vi kender.

 

Findes der i det hele taget yngre ildsjæle, som vil prioritere deres fritid på at hjælpe HB&I?

”Ja, det tror jeg. Ellers kunne det heller ikke lade sig gøre at drive klubben. Men vi skal åbent og ærligt erkende, at det er sårbart for en hvilken som helst klub, hvis den bliver for afhængig af nogle få menneskers arbejde. Jeg kender folk som bruger op mod 30 timer om ugen på arbejde for HB&I. Det er  selvfølgelig prisværdigt, men det er jo ikke holdbart i længden. Klubbens afhængighed af folk, der arbejder så meget, vil vise sig, den dag vedkommende kører træt eller holder op af andre grunde.”

 

Hvad vil du og bestyrelsen gøre for at få flere med i arbejdet?

”Vi skal have udbredt kendskabet til klubbens organisering og de mange opgaver, der skal løses hver eneste dag. Det skal synliggøres, hvor der er brug for yderligere hjælp, og vi vil forsøge at gøre det meget konkret. I HB&I skal vi i det hele taget være bedre til at bede om hjælp, når vi har brug for den. Og det kan vi blandt andet gøre ved i højere grad at bruge klubbens egne medier.”

 

Har bestyrelsen defineret et overordnet, konkret mål med indsatsen for at styrke organisationen?

”Ambitionen er, at HB&I via medlemmernes hjælp til selvhjælp ikke bare skal være en  attraktiv fodboldklub for alle interesserede, den skal også være rammen om et fællesskab, hvor medlemmerne kommer og bidrager til den gode stemning.”

 

Så første skridt på vejen mod en bredere og stærkere organisation i HB&I, er, at bede om hjælp til den?

”Ja, jeg tror på, vi kan få flere til at hjælpe med til at styrke klubben. Det gælder både eliten og, ikke mindst, bredden. Det kræver selvfølgelig, at alle i og omkring klubben er imødekommende og hjælpsomme, når nye folk melder sig under de blå faner. Nye medlemmer og hjælpere skal føle sig velkomne i klubben, fordi … det er de.”