HB&I vil nu registrere lokale senior-talenter

27. januar 2015

Et nyt frivilligt korps af såkaldte senior-scouts, talentspejdere, skal være med til at sikre, at Holbæk Bold- og Idrætsforenings eliteudvalg får bedre styr på, om der rundt omkring i egnens serieklubber findes seniorspillere med ambitioner og potentiale til divisionsniveau.

"Eliteudvalget har besluttet at opprioritere klubbens scouting-arbejde. Derfor vil vi forsøge at oprette et korps af scouts, der skal følge seniorspillerne i HB&I´s omegnsklubber", fortæller HB&I´s chef-scout og kampanalytiker, Steen Vester, som selv er A+-træner.

"Vi søger derfor nogle fodbold-interesserede og -kyndige personer, som har tid og lyst til at hjælpe os med at finde og registrere egnens mest talentfulde senior-spillere inden for en radius af 45 kilometer fra Holbæk", siger Steen Vester

Jobbet som senior-scout for HB&I indebærer ifølge Steen Vester, at:

- Du vil blive en del af HB&Is frivillige scouting-korps

- Du skal følge en klub i forårsturneringen (mellem 6 og 8 kampe) og rapportere tilbage efter hver kamp.

Jobbet som senior-scout for HB&I er ulønnet, men du får dækket transportudgifter i form af kørselsgodtgørelse på 2 kr. pr. kilometer.

Hvis du er interesseret i jobbet som senior-scout for HB&I, eller vil høre nærmere om jobbet, skal du henvende dig til Steen Vester på e-mail: vester@holbaek-bi.dk eller telefon: 24 47 94 64