Generalforsamlingen: Bestyrelsens dom over tre ”must win battles”

26. februar 2015

Her følger et redigeret uddrag af den beretning, som HB&I´s formand, Kenny Jensby, fremlagde på klubbens generalforsamling 23. februar 2015:

 

Da bestyrelsen tiltrådte for et år siden, blev vi enige om at fokusere på klubbens tre største udfordringer: genopretning af økonomien, ro i organisationen og et styrket image gennem god intern og ekstern kommunikation.

Næstformand Carsten Jørgensen kaldte de tre udfordringer for ”must win battles” – kampe, der for enhver pris skulle vindes.

Hvad er så status nu? Hvad har bestyrelsen gjort i det forløbne år? Hvad er vores plan for 2015?

 

Styr på økonomien
Vi kommer ud af 2014 med et overskud, der er bedre end budgetteret. Også selv om vi renser regnskabet for den ekstraordinære sponsorstøtte, vi fik i form af plussponsoraterne og den gælds-eftergivelse, som Sparekassen Sjælland og Danske Bank gav os.

Vi har sikret klubben en god driftsøkonomi med styr på husholdningen. Vi har sparet, og vi har effektiviseret. På vores bestyrelsesmøder gennemgås månedsregnskaber minutiøst. Vi bruger ikke penge, som klubben ikke har.

Som et led i en sponsoraftale med Revisions- og Rådgivningsgruppen står R&R for den daglige bogføring. R&R udarbejder månedsregnskaber og står for den økonomiske afrapportering samt en masse administrativt arbejde sammen med vores kasserer.

Carsten Thomsen og Frank Petersen fra R&R deltager i vores bestyrelsesmøder og giver dermed bestyrelsen tryghed i økonomistyringen og alle økonomiske dispositioner.

Den lange kreditor-liste, som bestyrelsen arvede for et år siden, er nu kraftigt nedbragt. HB&I har kun to kreditorer, som vi har indgået aftaler med omkring afvikling af gælden. Vi skal bruge 120.000 kr. om året for at afvikle vores restgæld til de to kreditorer. Gælden er nu på omkring 500.000 kr. - Sidste år var den på over 2 mio. kr.

 

Hurtig og relevant information
Intern og ekstern kommunikation er vigtig i en hvilken som helst virksomhed eller forening – også i HB&I, hvor klubbens 750 medlemmer, dens sponsorer, samarbejdspartnere og de mange, der bare er interesserede i klubben, forventer hurtig og relevant information om klubbens tilstand og aktiviteter.

 

Derfor har vi i bestyrelsen defineret en kommunikations- og mediestrategi, hvor vi i bestyrelsen tilstræber en åben, ærlig og offensiv kommunikation om klubbens anliggender, både internt på klubbens egne medier og eksternt via et tillidsfuldt samarbejde med vores lokale medier. Og altid  i netop dén rækkefølge: Klubbens medlemmer skal først informeres.

 

Farvel til Nordvest FC og lilla trøjer
Vi har lagt Nordvest FC og de lilla trøjer bag os og er gået tilbage til HB&I-navnet og de blå-hvide farver hos alle klubbens hold.

I bestyrelsen har vi realistiske ambitioner, som vi kan finansiere, så vi siger: Glem nu alt om Superliga i de nærmeste år. Det kræver et budget på 50 mio. kr. at spille i Superligaen, 15 mio. kr. for at spille i 1. division – og realistisk set vil det kræve et budget på 5 mio. kr. at kunne klare sig i 2. division. - HB&I´s budget for 2015 er på knapt 4 mio.kr. - Også derfor bygger vi vores ambitions-projekt på spillere af egen avl.

Vi satser på spillere, trænere og frivillige, som har blå-hvidt blod i årerne, og på et tæt samarbejde med vores lokale erhvervsliv og med Holbæk kommune.

HB&I skal fortsat være talentudviklings-klubben for det nordvestsjællandske område, som kan tilbyde lokale talenter nogle udviklingsrammer på et højt niveau. Og det skal naturligvis ske i et ordentligt samarbejde med naboklubberne.

I HB&I har vi fokus på unge – på uddannelse – på breddesport og på talentudvikling. Derfor samarbejder vi tæt med Holbæk Sportsakademi, og vi har også et tæt samarbejde med kommunen.

 

Sportslige udfordringer
HB&I skal også fremover være klubben med tilbud til alle indenfor fodbold, hvad enten det er ungdom, senior, bredde eller elite.

Vi vil i det kommende år have særlig fokus på mulighederne for at styrke seniorfodbolden. Som kommunens og egnens højest rangerede klub kan vi ikke være tilfredse med, at vi dårligt kan stille et andethold, når vi samtidig ved, at mange holbækkere og tidligere HB&I´ere spiller seniorfodbold i andre klubber omkring os.

I bestyrelsen har vi et stort ønske om, at vi i klubben skal blive meget bedre til at fastholde og tiltrække seniorspillere.

Men lad mig samtidig understrege, at vores fokus på seniorfodbolden naturligvis ikke kommer til at ske på bekostning af vores kernemedlemmer - ungdommen.

 

Tak til alle HB&I´s venner
I sin beretning takkede Kenny Jensby alle HB&I´s sponsorer, samarbejdspartnere, trænere, holdledere, administrative og andre frivillige hjælpere.

 

Ingen nævnt (her), ingen glemt – men uden jer, ingen klub, konkluderede formanden i sin beretning.