Det nye center-projekt bliver (også) godt for fodbolden

18. marts 2015

 

HB&I´s formand, Kenny Jensby, giver klubbens fulde opbakning til et nyt centralt Holbæk Sport og Sundhedscenter

 

”Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at Holbæk Sport og Sundhedscenter bliver godt for fodbolden og for alle foreninger i Holbæk, men også for byens og kommunens borgere. Dette projekt vil medvirke til at gøre Holbæk til et mere attraktivt sted at bosætte sig.”

 

Klar udmelding, klar tale, fra HB&I´s formand, Kenny Jensby, som på klubbens vegne bakker fuldt og helt op bag planerne om et nyt, justeret Arena-projekt, som blandt andet har fået nyt navn:

 

”Arbejdstitlen er ændret til Holbæk Sport og Sundhedscenter, fordi Arena gav nogle forkerte associationer i retning af et prestigeprojekt, som det på ingen måde er. For det andet har ændringerne betydet, at der etableres faciliteter til fodbold fra starten, hvilket ikke var tilfældet i det oprindelige projekt, men først senere.”

 

”Som formand for HBI har jeg deltaget i mange møder med en række foreninger, og vi er alle enige om, at visionen om at samle foreningerne i en central løsning er rigtig, fordi der så mange fordele og synergier i forhold til en decentral løsning. Derfor har jeg bakket op, også selvom det oprindeligt var tanken at gennemføre projektet i en fase-opdeling, hvor fodbolden ikke kom med i første fase. Det var jo et spørgsmål om økonomi og finansiering. Men det er klart, at jeg er glad for, at vi kommer med fra starten, så vi ikke skal leve i uvished om, hvornår vi kunne komme med. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vores faciliteter er nedslidte og under al kritik.”

 

Hvornår kan HBI flytte klubbens aktiviteter, træning og kampe, til nye omgivelser?

 

”Ud fra det materiale, som er med på den politiske dagsorden, og som kan læses af alle på kommunens hjemmeside, fremgår, at første år i driftsfasen er 2018. Men nu skal den formelle politiske proces afvikles, og første møde er på lørdag (21. marts, red.) og i næste uge er der et ekstraordinært byrådsmøde.”

 

”Det forlyder, at der nu er et stort flertal for den nye centrale løsning. Herefter skal udbudsprocessen i gang, og det forventes være på plads inden sommerferien, så politikerne kan tage endelig stilling til byggeprojektet ved udgangen af i år.”

 

HBI´s nuværende faciliteter har i årevis været nedslidte og utidssvarende. Hvad skal der ske med dem fra nu til en evt. udflytning?

 

”Rigtigt. Vores faciliteter er nedslidte og utidssvarende, og det er klart, at der ikke skal bruges mange penge på at rette disse faciliteter op. Når vi kender fremtiden, så er det nemmere at leve med, at vi skal være på det nuværende sted i nogle år endnu, og så skal vi og kommunen naturligvis kun bruge et minimum af ressourcer, som er det mest nødvendige for at kunne være her i den resterende del af tiden. Men det må vi drøfte med kommunen.”

 

Set fra HBI´s side: Hvad er der egentlig galt med forslaget om at renovere, modernisere og udbygge på Borgmestergårdsvej - og blive dér?

 

”Det er meget galt. For det første vil det koste i omegnen af 25-30 mio. kr. at renovere vores faciliteter og bringe dem up to date, og de penge har klubben ikke, så det ville være kommunen, der skal stå for det. Og i den løsning skulle kommunen så også betale de renoveringer, som er nødvendige for andre foreninger, og det samlede beløb hertil vil løbe op i 90 mio. kr.”

 

”For det andet ønsker foreningerne samlet set ikke alternativets decentrale løsning, men derimod en central løsning, som vil skabe meget mere liv på et sted, og rumme en række samdriftsfordele. Og det siger sig selv, at en decentral løsning på lang sigt vil være dyrere for kommunen både til anlæg og drift.”

 

”For det tredje vil alternativets planer på Borgmestergårdsvej/Holbæk Have skabe trafikale problemer. Vi kan se, hvordan vi allerede i dag har problemer med trafik og parkering, bare vi har 300 tilskuere til en hjemmekamp.”

 

Andet..?

 

”Vi har fået sikkerhed for, at vi får mindst den samme banekapacitet på det nye anlæg, og vi vil naturligvis blive inddraget, når de specifikke løsninger skal udarbejdes, og her vil vi prøve at få med, at vi får nogle flere kunstbaner, så vi kan spille fodbold hele året.”

 

Holbæk Sport og Sundhedscenter bliver en attraktion, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke foreningerne, Kullegaard Arkitekterne og entreprenør Morten C Henriksen for medvirken til at udvikle løsninger, som ser ud til at samle et stort politisk flertal. Og så skal der lyde en stor anerkendelse til netop dette politiske flertal for at have deltaget konstruktivt i arbejdet med at finde den helt rigtige løsning.”